165 találat látható

Levéltári leírás
Irathagyatékok
Nyomtatási előnézet Megtekintés:
Deák János teol. prof. hagyatéka
Deák János teol. prof. hagyatéka
Fabó András egyháztörténész
Fabó András egyháztörténész
A tót (szlovák) evangélikusok elszakadási ügye
A tót (szlovák) evangélikusok elszakadási ügye
Alapítványok, vegyes és személyi ügyek
Alapítványok, vegyes és személyi ügyek
Országgyűlés
Országgyűlés
Geduly Lajosnak küldött levelek
Geduly Lajosnak küldött levelek
Glock Klára Deák téri leánygimnázium rajztanára hagyatéka
Glock Klára Deák téri leánygimnázium rajztanára hagyatéka
Glosius-hagyaték (Glosius Dánielné Artner Sarolta)
Glosius-hagyaték (Glosius Dánielné Artner Sarolta)
Győry Aranka, Deák téri Evang. Leánygimn. tanárnő hagyatéka
Győry Aranka, Deák téri Evang. Leánygimn. tanárnő hagyatéka
Hursán Pál, békéscsabai gimn. tanár hagyatéka
Hursán Pál, békéscsabai gimn. tanár hagyatéka
Kaas Albert báró, prof., a Luther Szöv. elnöke
Kaas Albert báró, prof., a Luther Szöv. elnöke
Kánya Pál és lánya, Emília hagyatéka
Kánya Pál és lánya, Emília hagyatéka
Koren Emil esperes, püspökhelyettes, egyházi író hagyatéka
Koren Emil esperes, püspökhelyettes, egyházi író hagyatéka
Kutas Kálmán iratai
Kutas Kálmán iratai
Nagy Gyula (sz. 1918) teol. tanár és püspök-elnök iratai
Nagy Gyula (sz. 1918) teol. tanár és püspök-elnök iratai
Ordass Lajos hagyatéka
Ordass Lajos hagyatéka
Osztroluczky-hagyaték
Osztroluczky-hagyaték
Péter Henrik
Péter Henrik
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő iratai
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő iratai
Radvánszky Antal egyetemes felügyelőre vonatkozó iratok
Radvánszky Antal egyetemes felügyelőre vonatkozó iratok
Hörk József Radvánszky Antal-életrajza
Hörk József Radvánszky Antal-életrajza
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő vegyes iratai
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő vegyes iratai
Podmaniczy családtörténeti kutatással kapcsolatos levelezés, feljegyzések
Podmaniczy családtörténeti kutatással kapcsolatos levelezés, feljegyzések
Raffay Sándor, bányaker. püspök irathagyatéka
Raffay Sándor, bányaker. püspök irathagyatéka
49-72 találat a 165 találat közül