31 találat látható

Levéltári leírás
Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény Levéltára sorozat
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:
Gyülekezeti tisztújítások iratanyaga
Gyülekezeti tisztújítások iratanyaga
Lelkészi teológiai dolgozatok
Lelkészi teológiai dolgozatok
Hitoktatással kapcsolatos iratok
Hitoktatással kapcsolatos iratok
Lelkészi Munkaközösség munkájával kapcsolatos iratok
Lelkészi Munkaközösség munkájával kapcsolatos iratok
Sümeghy József egyházmegyei gyűjtése
Sümeghy József egyházmegyei gyűjtése
Népmozgalmi adatok
Népmozgalmi adatok
Vegyes iratok
Vegyes iratok
Téti gyülekezet történetét feldolgozó írások
Téti gyülekezet történetét feldolgozó írások
Államosítással és visszaigényléssel kapcsolatos iratok
Államosítással és visszaigényléssel kapcsolatos iratok
Kiemelt hagyatéki ügyek
Kiemelt hagyatéki ügyek
Téti evangélikus templom tatarozására vonatkozó iratok
Téti evangélikus templom tatarozására vonatkozó iratok
Orgonaépítésre vonatkozó iratok
Orgonaépítésre vonatkozó iratok
Téti Evangélikus Nőegylet iratanyaga
Téti Evangélikus Nőegylet iratanyaga
Gyülekezeti jegyzőkönyvek
Gyülekezeti jegyzőkönyvek
Iktatott iratok
Iktatott iratok
Pénztári mellékletek
Pénztári mellékletek
Egyéb egyházpénztári kimutatások, iratok
Egyéb egyházpénztári kimutatások, iratok
Konfirmációs anyakönyvek
Konfirmációs anyakönyvek
Egyházkormányzati iratok
Egyházkormányzati iratok
Gyülekezeti szakbizottságok jegyzőkönyvei
Gyülekezeti szakbizottságok jegyzőkönyvei
Másolati könyvek
Másolati könyvek
Segédkönyvek és kimutatások
Segédkönyvek és kimutatások
Esketési anyakönyvek
Esketési anyakönyvek
Keresztelési anyakönyvek
Keresztelési anyakönyvek
Halotti anyakönyvek
Halotti anyakönyvek
Közgyűlési és presbitériumi jegyzőkönyvek
Közgyűlési és presbitériumi jegyzőkönyvek
Gondnoki és egyházpénztári számadások
Gondnoki és egyházpénztári számadások
Jegyzőkönyvi mellékletek
Jegyzőkönyvi mellékletek
Vegyes anyakönyvek
Vegyes anyakönyvek
Anyakönyvi mutatók
Anyakönyvi mutatók
Vegyes iratok
Vegyes iratok