180 találat látható

Levéltári leírás
Irathagyatékok
Nyomtatási előnézet Megtekintés:
Árva György dr. írásai
Árva György dr. írásai
Berzsenyi Sándorné hagyatéka
Berzsenyi Sándorné hagyatéka
Biszkup Ferenc hagyatéka
Biszkup Ferenc hagyatéka
Bredeczky Sámuel soproni líceumi tanár és földrajztudós iratai
Bredeczky Sámuel soproni líceumi tanár és földrajztudós iratai
Bujdosó János (Wallrabenstein Jakab) hagyatéka
Bujdosó János (Wallrabenstein Jakab) hagyatéka
Csaba Gyula, alesperes halálára (1945) vonatkozó iratok
Csaba Gyula, alesperes halálára (1945) vonatkozó iratok
Deák János teol. prof. hagyatéka
Deák János teol. prof. hagyatéka
Fabó András egyháztörténész
Fabó András egyháztörténész
A tót (szlovák) evangélikusok elszakadási ügye
A tót (szlovák) evangélikusok elszakadási ügye
Alapítványok, vegyes és személyi ügyek
Alapítványok, vegyes és személyi ügyek
Országgyűlés
Országgyűlés
Geduly Lajosnak küldött levelek
Geduly Lajosnak küldött levelek
Glock Klára Deák téri leánygimnázium rajztanára hagyatéka
Glock Klára Deák téri leánygimnázium rajztanára hagyatéka
Glosius-hagyaték (Glosius Dánielné Artner Sarolta)
Glosius-hagyaték (Glosius Dánielné Artner Sarolta)
Győry Aranka, Deák téri Evang. Leánygimn. tanárnő hagyatéka
Győry Aranka, Deák téri Evang. Leánygimn. tanárnő hagyatéka
Hursán Pál, békéscsabai gimn. tanár hagyatéka
Hursán Pál, békéscsabai gimn. tanár hagyatéka
Kaas Albert báró, prof., a Luther Szöv. elnöke
Kaas Albert báró, prof., a Luther Szöv. elnöke
Kánya Pál és lánya, Emília hagyatéka
Kánya Pál és lánya, Emília hagyatéka
Koren Emil esperes, püspökhelyettes, egyházi író hagyatéka
Koren Emil esperes, püspökhelyettes, egyházi író hagyatéka
Kutas Kálmán iratai
Kutas Kálmán iratai
Nagy Gyula (sz. 1918) teol. tanár és püspök-elnök iratai
Nagy Gyula (sz. 1918) teol. tanár és püspök-elnök iratai
Ordass Lajos hagyatéka
Ordass Lajos hagyatéka
Osztroluczky-hagyaték
Osztroluczky-hagyaték
Péter Henrik
Péter Henrik
49-72 találat a 180 találat közül