95 találat látható

Levéltári leírás
alsorozat
Nyomtatási előnézet Megtekintés:

4 eredmények digitális objektummal/tartalommal Digitális objektummal rendelkező találatok

Jurisdictiones et dispensationes

Az egyházmegye területén élő szerzetesek és más egyházmegyés világi papok részére adott joghatóságok, valamint a szentszék és a megyéspüspök által adott különböző felmentések.

Iktatott iratok

 1. doboz: Iktatott iratok (1991-1993)
 2. doboz: Iktatott iratok (1994-1996)
 3. doboz: Iktatott iratok (1996)
 4. doboz: Iktatott iratok (1996)
 5. doboz: Iktatott iratok (1997)
 6. doboz: Iktatott iratok (1998-2000)

Vegyes iratok

 1. doboz (1989-1990)
  Zsinati előkészítő anyagok

 2. doboz (1990-1991)
  ~ előkészítő bizottsági javaslatok

 3. doboz (1990-1991)
  Zsinati vegyes iratok (előkészítő bizottsági javaslatok)
  ~ felhívás az MEE zsinatához (dosszié)
  ~ zsinat előkészítő bizottságok (dosszié)
  ~ zsinat előkészítő bizottságok iratai (dossziék, 3 példány)

 4. doboz (1991)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ zsinati levelezések – Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) tanácskozási és ügyrendje (csomó)
  ~ Fabiny Tibor zsinati anyagai (dosszié)
  ~ Szemerei Zoltán zsinati anyagai (dosszié)
  ~ Andorka Rudolf zsinati anyagai (dosszié)
  ~ megbízó levelek (dosszié)
  ~ zsinati póttagok nyilvántartása (dosszié)
  ~ zsinati tagok nyilvántartása /rendes tagok/ (dosszié)
  ~ egyházi háztartás, gazdasági rend (csomó)
  ~ tanácskozási és ügyrend (dosszié)

 5. doboz (1992)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ 1992. jún. 26-28-i zsinati ülés anyagai a jegyzőkönyvhöz I. (dosszié)
  ~ 1992. jún. 26-28-i zsinati ülés anyagai a jegyzőkönyvhöz II. (dosszié)
  ~ Zsinati Híradó /Ev. Élet 57. évf., 8. sz. zsinati melléklete, 1992. febr. 23./ (újság)

 6. doboz (1993)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ levelek, értesítők /1993. febr. 20-21-i zsinathoz/ (dosszié)
  ~ levelek, értesítők /1993. jún. 25-27-i zsinathoz/ (dosszié)
  ~ levelek, értesítők /1993. okt. 8-10-i zsinathoz/ (dosszié)
  ~ zsinati távollétek, helyettesítések (dosszié)
  ~ tagok, póttagok hiánya, pótlása /1993. júl. 7./ (dosszié)
  ~ egyházi törvénykezések (pallium)
  ~ jóváhagyott törvények /1993-1994/ (dosszié)
  ~ Zsinati Híradó /Ev. Élet 58. évf., 28. sz. zsinati melléklete /1993. júl. 11./ (2 példány, újság)

 7. doboz (1994)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ zsinati levelezés (dosszié)
  ~ az V. sz. tv. /missziói tv./ anyaga (dosszié)
  ~ Zsinati Híradó /Ev. Élet 59. évf., 4. sz. zsinati melléklete, 1994. jan. 23./ (újság)
  ~ Vallástétel az életünket meghatározó értékekről és normákról /Szociáletikai nyilatkozat/ (dosszié)
  ~ Thurnay Béla 3. sz. Zsinati Bizottsági iratai (dosszié)
  ~ távollévők, szálláskérők (2 dosszié)

 8. doboz (1995-1996)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ távollévők, szálláskérők (2 dosszié)
  ~ Zsinati Iroda anyagai (dosszié)
  ~ oktatási tv. (dosszié)
  ~ jóváhagyott törvények (dosszié)

 9. doboz (1997)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ a 25. ülésszak melléklete /1997. jan-febr./ (dosszié)
  ~ távollévők, szálláskérők (4 dosszié)
  ~ elnökségi ülés iratai /1997. ápr. 14./ (dosszié)
  ~ elnökségi ülés iratai /1997. máj. 21./ (dosszié)
  ~ TKVCS-iratok /Törvénykönyv Kialakítását Véglegesítő Csoport/

 10. doboz (1998)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ névtár + 1 floppy lemez (dosszié)
  ~ 1. sz. Bizottság iratai (dosszié)
  ~ zsinati tagok nyilvántartása (dosszié)
  ~ névsorok (dosszié)
  ~ megbízólevelek I-II. (dosszié)
  ~ Északi Evangélikus Egyházkerület presbiteri ülésének iratai (dosszié)

 11. doboz (1999)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ 4. sz. Gazdasági Bizottság iratai (dosszié)
  ~ 1. sz. Bizottság iratai (dosszié)
  ~ MEE törvényei (pallium)
  ~ Egyházi Szolgálat Bizottsága iratai (dosszié)
  ~ helységek beosztásai az egyházmegyékben (dosszié)
  ~ Oktatási Bizottság iratai (dosszié)

 12. doboz (1999)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ 6. ülésszak anyagának eredeti példányai /1999. máj. 28-29./ (dosszié)
  ~ 8. ülésszak anyagának eredeti példányai /1999. dec. 10-11./ (dosszié)

 13. doboz (1999)
  Zsinati vegyes iratok

 14. doboz (2000)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ MEE törvényei (3 példány)
  ~ Ügyrendi Bizottság iratai (dosszié)

 15. doboz (2000)
  Zsinati vegyes iratok

 16. doboz (2001)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ MEE törvényei
  ~ vegyes iratok (2002) (1 pallium)

1-24 találat a 95 találat közül