Previsualizar a impressão Fechar

Mostrar 244 resultados

Descrição arquivística
Győri Egyházmegyei Levéltár
Previsualizar a impressão Hierarchy Ver:
Püspöki levéltár
Püspöki levéltár
Egyházmegyei Hatóság iratai
Egyházmegyei Hatóság iratai
Keresztély Ágost iratai
Keresztély Ágost iratai
Plébániákra vonatkozó iratanyag (Acta parochialia)
Plébániákra vonatkozó iratanyag (Acta parochialia)
Kapszás anyag (Capsarium)
Kapszás anyag (Capsarium)
Végrendeletek (Testamenta)
Végrendeletek (Testamenta)
Egyházlátogatási jegyzőkönyvek (Canonicae Visitationes)
Egyházlátogatási jegyzőkönyvek (Canonicae Visitationes)
Plébániai jövedelemösszeírások (Conscriptio proventuum parochialium)
Plébániai jövedelemösszeírások (Conscriptio proventuum parochialium)
Egyéb vegyes anyag (Miscellanea)
Egyéb vegyes anyag (Miscellanea)
Vecseszéki iratok
Vecseszéki iratok
Helytartótanácsi és kancelláriai iratok (Intimata)
Helytartótanácsi és kancelláriai iratok (Intimata)
Felmentések (Dispensationes)
Felmentések (Dispensationes)
Személyi ügyek (Acta personalia)
Személyi ügyek (Acta personalia)
Úriszéki iratok
Úriszéki iratok
Levelezés (Missilia)
Levelezés (Missilia)
Plébániai alapítványok (Fundationes)
Plébániai alapítványok (Fundationes)
Egyházkormányzati iratsorozat
Egyházkormányzati iratsorozat
Püspöki körlevelek (Litterae circulares)
Püspöki körlevelek (Litterae circulares)
Ügyészi iratok
Ügyészi iratok
Anyakönyvi másodpéldányok
Anyakönyvi másodpéldányok
Templomszámadások
Templomszámadások
Vegyes, javarészt személyi anyagokat tartalmazó irategyüttes
Vegyes, javarészt személyi anyagokat tartalmazó irategyüttes
Háborús kárjelentések
Háborús kárjelentések
Szerzetesrendek (Ordines religiosi)
Szerzetesrendek (Ordines religiosi)
Iskolai levéltár
Iskolai levéltár
Régi iskolai anyag
Régi iskolai anyag
Az Iskolai Főhatóság iktatott iratai
Az Iskolai Főhatóság iktatott iratai
Évzáró és iskolalátogatási jelentések
Évzáró és iskolalátogatási jelentések
Miscellanea
Miscellanea
Az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság új iktatott iratai
Az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság új iktatott iratai
Szentszéki iratok
Szentszéki iratok
Szentszéki jegyzőkönyvek (Protocollum consistoriale)
Szentszéki jegyzőkönyvek (Protocollum consistoriale)
Szentszéki peres anyag (Consistorialia)
Szentszéki peres anyag (Consistorialia)
A győri püspökség gazdasági levéltára
A győri püspökség gazdasági levéltára
Győri káptalan levéltára
Győri káptalan levéltára
A győri káptalan magánlevéltára
A győri káptalan magánlevéltára
A pápoci prépostság iratai
A pápoci prépostság iratai
Cimeliotheca et theca sorozat
Cimeliotheca et theca sorozat
Okmánytár
Okmánytár
Feudáliskori gazdasági iratok
Feudáliskori gazdasági iratok
A Szent Adalbert prépostság iratai
A Szent Adalbert prépostság iratai
Végrendeletek
Végrendeletek
Alapítványi iratok
Alapítványi iratok
Árvaházak és árvaalap iratai
Árvaházak és árvaalap iratai
Országgyűlési iratok
Országgyűlési iratok
Összeírások, térképek
Összeírások, térképek
Püspöki kinevezések
Püspöki kinevezések
Úriszéki iratok
Úriszéki iratok
Telek– és birtokkönyvek
Telek– és birtokkönyvek
Egyházmegyei alap iratai
Egyházmegyei alap iratai
Resultados 1 a 50 de 244