180 találat látható

Levéltári leírás
Irathagyatékok
Nyomtatási előnézet Megtekintés:
Hörk József Radvánszky Antal-életrajza
Hörk József Radvánszky Antal-életrajza
Radvánszky Antal volt egyetemes felügyelő gyásztiszteletének rendje
Radvánszky Antal volt egyetemes felügyelő gyásztiszteletének rendje
Podmaniczy családtörténeti kutatással kapcsolatos levelezés, feljegyzések
Podmaniczy családtörténeti kutatással kapcsolatos levelezés, feljegyzések
Radvánszky Antal egyetemes felügyelő gyászjelentése
Radvánszky Antal egyetemes felügyelő gyászjelentése
Radvánszky Antal egyetemes felügyelői beiktatásának ünnepi rendje
Radvánszky Antal egyetemes felügyelői beiktatásának ünnepi rendje
Kovács Eszter Júlia: A Podmaniczky család és leszármazottainak bemutatása, a családi identitás vizsgálatának tükrében
Kovács Eszter Júlia: A Podmaniczky család és leszármazottainak bemutatása, a családi identitás vizsgálatának tükrében
Irathagyatékok
Irathagyatékok
Huley Alfréd lelkész Podmaniczky Pál-gyűjteménye
Huley Alfréd lelkész Podmaniczky Pál-gyűjteménye
Eredeti iratok
Eredeti iratok
Prőhle Henrikné által átadott iratok
Prőhle Henrikné által átadott iratok
Bene László: Források Radvánszky János 1703-1710 közötti működéséhez
Bene László: Források Radvánszky János 1703-1710 közötti működéséhez
Geduly Lajosnak küldött levelek
Geduly Lajosnak küldött levelek
Podmaniczky-kutatás
Podmaniczky-kutatás
Országgyűlés
Országgyűlés
Gratulációk Radvánszky Albert egyetemes felügyelői jubileumára
Gratulációk Radvánszky Albert egyetemes felügyelői jubileumára
Alapítványok, vegyes és személyi ügyek
Alapítványok, vegyes és személyi ügyek
Iskolaügyek és keresztelési viták a katolikusokkal
Iskolaügyek és keresztelési viták a katolikusokkal
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő vegyes iratai
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő vegyes iratai
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő irathagyatéka
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő irathagyatéka
Német nyelven írt levelek fogalmazványai
Német nyelven írt levelek fogalmazványai
Gyurátz Ferenc dunántúli püspök irathagyatéka
Gyurátz Ferenc dunántúli püspök irathagyatéka
Vajta Vilmos hagyatéka
Vajta Vilmos hagyatéka
Zsilinszky Mihály egyháztörténész hagyatéka
Zsilinszky Mihály egyháztörténész hagyatéka
Zsigmondy-iratok
Zsigmondy-iratok
1-24 találat a 180 találat közül