545 találat látható

Levéltári leírás
Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:

Acta et fragmenta visitationis canonicæ

Ezek az iratok a Visitatio Canonica című kötetes sorozat kiegészítő forrásai. A sorozat azokat a jogszokásokat és joggyakorlatokat tartalmazza, amelyek pontosan és jogérvényesen a Visitatio Canonica című kötetekben lettek megállapítva. Tehát azokat az iratokat tartalmazza, amely az egyes plébániák jogviszonyait állapítják meg. Vonatkozik magára a templomra, pénztárára, a templom belső felszerelésére, az istentisztelet sorrendjére. Tárgya továbbá: a plébánia fundus instructusa, könyvtáre, a területén lévő leányegyházak, oratoriumok, kápolnák, szobrok keresztek, temetők, iskolák stb., lelkészi jövedelmek, a kegyurak és földesurak jogai és kötelességei, a lelkészek és hívek közti jogviszony, hívek vallásos és erkölcsi élete, maga a lelkész, az egyház szolgálatában álló világi személyek és különféle jámor alapítványok.

Jurisdictiones et dispensationes

Az egyházmegye területén élő szerzetesek és más egyházmegyés világi papok részére adott joghatóságok, valamint a szentszék és a megyéspüspök által adott különböző felmentések.

Schematismi cleri et locorum diœcesis Vesprimiensis

A sorozat az egyházmegye legrégebbi schematizmus jellegű összeírásait tartalmazza. Teljes schematizmusok találhatók meg 1785-től kezdődően egészen az 1790-es évek közepéig, kiegészítve ezzel az egyházmegye nyomtatott schematizmusait, amelyeknek sorozata 1795-től maradt ránk. Ezeken kívül találhatók a sorozatban az egyes esperesi kerületben található plébániák összeírásai 1785 és 1842/43 közötti időszakból. (A 61-es szám alatt lévő nyugta e sorozatba kerülésének körülményei ismeretlenek. Mivel azonban nincs olyan sorozata a levéltárnak, amelybe beilleszthető lett volna, meghagytuk az eredeti helyén.)

1-50 találat a 545 találat közül