4411 találat látható

Levéltári leírás
Cím nélkül
Cím nélkül
„A magyar kereszténység ezer éve” című kiállítás, Vatikán
„A magyar kereszténység ezer éve” című kiállítás, Vatikán
„Hit Éve Kereszt” körútja emlékkönyv
„Hit Éve Kereszt” körútja emlékkönyv
„Ignatii Norberti Conradi e Clericis Regularibus Scholarum Piarum Hungari Pestani, Viri Doctissimi Poemata e Cineribus excitata a Stephano Ludovico Zimámyi ejusdem Instituti”
„Ignatii Norberti Conradi e Clericis Regularibus Scholarum Piarum Hungari Pestani, Viri Doctissimi Poemata e Cineribus excitata a Stephano Ludovico Zimámyi ejusdem Instituti”
„Manuscripta P. Gregorii Zolcher”
„Manuscripta P. Gregorii Zolcher”
„Manuscripta R. P. [Josephi] Calasanctii Königsacker de Calculo Anno 1790.”
„Manuscripta R. P. [Josephi] Calasanctii Königsacker de Calculo Anno 1790.”
„Rabbi” megszólítású ismeretlen írótól származó, vége nélküli gépelt levél
„Rabbi” megszólítású ismeretlen írótól származó, vége nélküli gépelt levél
„Representationes et fragmenta varia scholastica A. R. P. Stephani Pállya”
„Representationes et fragmenta varia scholastica A. R. P. Stephani Pállya”
„Sokat mondó idézetek”
„Sokat mondó idézetek”
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
1 db csoport fénykép és 1 db fotónegatív /ülő női alak/
1 db csoport fénykép és 1 db fotónegatív /ülő női alak/
150 éves a szatmárnémeti Páli Szent Vincéről nevezett irgalmas nővérek kongregációjának anyaháza
150 éves a szatmárnémeti Páli Szent Vincéről nevezett irgalmas nővérek kongregációjának anyaháza
1848 centenáriuma /Botár Imre/ Előadás, kézírás, 10 lap
1848 centenáriuma /Botár Imre/ Előadás, kézírás, 10 lap
1947. március 15-től rendszeresen megjelenik az Unitárius Élet
1947. március 15-től rendszeresen megjelenik az Unitárius Élet
2 lap és egy levél
2 lap és egy levél
2005-ben átvett iratok
2005-ben átvett iratok
324. számú Kriza János Cserkészcsapat
324. számú Kriza János Cserkészcsapat
400 éves a Vizitációs Rend
400 éves a Vizitációs Rend
A „Búvópatak” c. Dávid Ferenc monográfia /Szász János/ 2 példányú kézirata és dr. Kathona Géza lektori véleménye. 169 + 29 gépelt oldal. Veszprém
A „Búvópatak” c. Dávid Ferenc monográfia /Szász János/ 2 példányú kézirata és dr. Kathona Géza lektori véleménye. 169 + 29 gépelt oldal. Veszprém
A „Hajnaltól a csillagokig” kötethez készült visszaemlékezések és névsorok
A „Hajnaltól a csillagokig” kötethez készült visszaemlékezések és névsorok
A „Kis Biblia” c. valláskönyv összeállításánál érvényesített valláserkölcsi, nevelésiszempontok
A „Kis Biblia” c. valláskönyv összeállításánál érvényesített valláserkölcsi, nevelésiszempontok
A 345. sz. János Zsigmond unitárius cserkészcsapat 1933-as Jamboree naplója és Gödöllő plakát
A 345. sz. János Zsigmond unitárius cserkészcsapat 1933-as Jamboree naplója és Gödöllő plakát
A bábjáték szerepe az új piarista életformában
A bábjáték szerepe az új piarista életformában
A bábjátékról
A bábjátékról
A bábmozgalom helyzete és szerepe a népművelésben
A bábmozgalom helyzete és szerepe a népművelésben
A bakonybéli Szociális Betegotthon rövid története
A bakonybéli Szociális Betegotthon rövid története
A bakonytamási evangélikus egyház ágendáskönyve
A bakonytamási evangélikus egyház ágendáskönyve
A Batthyány család körmendi levéltárában készült jegyzetek
A Batthyány család körmendi levéltárában készült jegyzetek
A bécsi Hadilevéltárban (Kriegsarchiv) készült jegyzetek
A bécsi Hadilevéltárban (Kriegsarchiv) készült jegyzetek
A bécsi Közös Pénzügyi Levéltárban (Finanz– und Hofkammerarchiv) készült jegyzetek I
A bécsi Közös Pénzügyi Levéltárban (Finanz– und Hofkammerarchiv) készült jegyzetek I
A bécsi Közös Pénzügyi Levéltárban (Finanz– und Hofkammerarchiv) készült jegyzetek II
A bécsi Közös Pénzügyi Levéltárban (Finanz– und Hofkammerarchiv) készült jegyzetek II
A bécsi Udvari, Házi és Állami Levéltárban (Haus–, Hof– und Staatsarchiv) készült jegyzetek
A bécsi Udvari, Házi és Állami Levéltárban (Haus–, Hof– und Staatsarchiv) készült jegyzetek
A békési ág. hitv. evang. esperesség levéltárának leltára (eredeti)
A békési ág. hitv. evang. esperesség levéltárának leltára (eredeti)
A békési ág. hitv. evang. esperesség levéltárának leltára (másolat)
A békési ág. hitv. evang. esperesség levéltárának leltára (másolat)
A belépett nővérek által hozott iratok nyilvántartása
A belépett nővérek által hozott iratok nyilvántartása
A belépett nővérekről küldött megjegyzések
A belépett nővérekről küldött megjegyzések
A Bem rakpart 28. alatti irodaépület és a Fő utca 43. alatti lakóépület elhatárolásának iratai
A Bem rakpart 28. alatti irodaépület és a Fő utca 43. alatti lakóépület elhatárolásának iratai
A beöltözés és a fogadalom szertartása
A beöltözés és a fogadalom szertartása
A beöltözött nővérek holmijának nyilvántartása
A beöltözött nővérek holmijának nyilvántartása
A beöltözött nővérek holmijának nyilvántartása
A beöltözött nővérek holmijának nyilvántartása
A beöltözött nővérek holmijának nyilvántartása
A beöltözött nővérek holmijának nyilvántartása
A beöltözött nővérekről küldött megjegyzések
A beöltözött nővérekről küldött megjegyzések
A beöltözött nővérekről küldött megjegyzések
A beöltözött nővérekről küldött megjegyzések
A betűs levélírók
A betűs levélírók