571 találat látható

Levéltári leírás
Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára
Részletes keresési lehetőségek
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:

1 eredmények digitális objektummal/tartalommal Digitális objektummal rendelkező találatok

„Manuscripta R. P. [Josephi] Calasanctii Königsacker de Calculo Anno 1790.”

 1. „Teleologia, sive finium rerum naturalium scientia.” (Pest, 1791.) Autogr. 4, 50 (1-24, 24-48) pp. Különb. nagys. – 2. Psychologia adnotata et tabulae psychologicae de affectibus. (18. sz. vége) Autogr. 27 ff. Különb. nagys. – 3. Compendium arithmeticum. (18. sz. vége.) Autogr. 21 ff. Különb. nagys. – 4. Doppelte Buchhandlung. (18. sz. vége.) Autogr. 18 ff. 385×245 mm. – 5. „De genuina elementorum corporis notione.” Autogr. 4, 12 pp. 392×262 mm. – 6. Adnotationes arithmeticae. Autogr. 10 ff. 195×140 mm. – 7. „Tabella partium commodarum unitatis.” Autogr. 1 f. 240×635 mm

Queck, Anton: Predigten

 1. „Vierdte Jahren Predig von den dritten Haupt-Tod-Sünd des Gemüthes, de Neyd.” 10 pp. – 2. „Fünfte Predig den ersten Sonn-Tag in Advent.” (Töredék.) 4 pp. (49-50., 95-96.) – 3. „Predig dem Sonn-Tag nach dem neuen Jahrs-Tag.” 12 pp. (109-121.) – 4. „Fünf und Zwanzigsten Predig den heiligsten Kar-Frey-Tag gehalten in Pest bey der Stadt Calvary-Berg.” (1756.) 12 pp. (289-300.)

Adnotationes philosophicae

Bölcselet-tanfolyami és egyetemi jegyzetek
ff. 1-8. „Prolegomena in Philosophiam.”
ff. 9-26. „De Criteriis Veritatis.”
ff. 27-52. Physica generalis.
ff. 53-68. Institutiones Physicae.
ff. 69-104. „Mechanica Solidorum.”
ff. 105-114. „Propositiones ex Architectura.”
ff. 115-134. „Propostitiones ex Hydrotechnia.”
ff. 135-146. „Hydrotechnia.”
ff. 147-154. „Hydrotechnia.”
ff. 155-170. „Elementa Hydrotechniae.”
ff. 171-193. Vegyes jegyzetek.
ff. 194-207. „Philologia seu literatura Romana.”
ff. 208-231. „Archaeologia.” („E Praelectionibus Cl. D. [Aloisii] Stipsics.” Pest, 1802-1815 között.)
ff. 232-235. „Regulae de omittendis Particularis Postquam, Si, nisi etc.”
ff. 236-239. Heraldica.
ff. 240-281. Historia naturalis.
ff. 282-285. „Geographia Transylvaniae.”
ff. 286-309. Oeconomia.
f. 310. „De Pontibus.”
ff. 311-350. Vegyes jegyzettöredékek.
Melléklet: Takáts István matematika vizsgatétele. (1810-1811 között.) 1 f.

Adnotationes theologicae

 1. „Introductio in Hermeneuticam Novi Testamenti.”
  Egykorú kézirat. 70 ff. 255×210 mm.
 2. „Introductio ad Institutiones Juridicas.”
  Egykorú kézirat. 127 ff. 255×210 mm.
 3. „Historia Litteraria Exegeseos Novi Testamenti.”
  Egykorú kézirat. 8 ff. 2550×210 mm.

[Halápy], Constantinus a Passione Domini: Vita symbolica Beati Patris Josephi Calasantii a Matre Dei fundatoris Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum

A. „Beato Josepho Calasanctio a Matre Dei Clericorum Regularium Scholarum Piarum fundatori Devota Opellae consecratio.” („...continet Auctoris ideam.”) Autogr. 10 ff. 215×170 mm. – B. „Vita Symbolica B. P. Josephi Calasantii Fundatoris Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum. In tres libellos divisa.” („Manuscriptum isthoc mancum est, cum multae ex eo injuria temporum.”) Autogr. 36 ff. 215×170 mm. – C. „Beati Patris Josephi a Matre Dei olim Josephi Calasantii Nobilis Aragonensis Clericorum Regularium Matris Dei Scholarum Piarum fundatoris Parentes, Nativitas, Res praeclare gesta, et Prodigia symboli Ecclesiam Nostram decenter ornantibus expressa.” Egykorú másolat. 10, 154 pp. 235×190 mm. – D. „Vita Symbolica B. P. Josephi Calasantii a Matre Dei Fundatoris Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum.” Egykorú másolat. viii, 176 pp. 237×180 mm. – E. „Vita Symbolica B. P. Josephi Calasantii a Matre Dei Fundatoris Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum.” (A vége hiányzik.) Egykorú másolat. viii, 120 pp. 237×180 mm. – F. Symbola libro primo, secundo et tertio suis locis inserenda. Egykorú kézirat. 16 ff. 237×180 mm. – Melléklet: „Animadversio de Opere Constantini Halapy e S. P. cui titulus: Vita Symbolica B. P. Josephi Calasantii a Matre Dei etc.” (19. sz. eleje.)

Libro da registraruisi la fondatione di questa Casa di Podolinietz seconda in Polonia

Decreti cosi Generali, come Provinciali. Lettere messiue tanto del Patre Generale questo P. Provinciale (vegyes feljegyzések és iratmásolatok az 1642-1696 közötti évekről). – Liber in quo capitula generalia et provincialia annotantur, intimationes quoque eorumque. (1659-1712).

Diplomata (Litterae authenticae)

 1. A podolini városi tanács oklevele két telek eladásáról a piaristák számára (1644.05.06). – 2. Nicolaus Oborski krakkói segédpüspök oklevele a podolini piarista templom fölszenteléséről (1671.06.07). – 3. Stanislaus Lubomirski rendelete a katolikus vallás szabad gyakorlásáról a szepesi kapitányság 13 városában (Mandatum pro libero exercitio catholico in XIII oppidis Capitaneatus Scepusiensis, nyomtatvány, 1671.05.18). – 4. Adalbertus (Siewierkowicz) a S. Theresia prov. levele Michael Krausz podolini rektornak tartományi káptalan összehívásáról (1682.08.02). – 5. Zbignew Trenbecki szandeci kapitány oklevele a podolini kollégium számára (Lubomirski herceg aláírásával, 1710.06.20). – 6. Judicium tribunalis Regni Poloniae Lublinense in causa inter collegium Podolinensis et Annam de Dobra Wosiakowska (1737).

Kereskedelemtörténeti tanulmányok

A Magyar Kamara állapota 1627/1628–ban (1903). – Komáromi harmincadosok dolga a XVI. és XVII. században (1903). – A feldúlt fészek [Bekecs István nagybányai harmincados elleni vizsgálat, 1688] (1919). – A török alattvalók kereskedése Magyarországon (1905). – Régi monopoliumok (1926). – Külkereskedelmi mozgalmak hazánkban I. Lipót alatt (1899). – Érsekújvár árulói (1904). – Károlyi Sándor gróf fáradozásai a magyar dohánytermelés és kereskedés érdekében (1898). – Két világkereskedelmi cikkünk a 18. században (réz, kéneső, 1903). – Lotharius Vogemond tervei [hajózás és bányavizek ügyében, 1714] (1898/1903).

Magyarföld történetei

Magyarország története a kezdetektől 1736–ig). – Zervald kolostor a Semmeringen s a semmeringi vaspálya (töredék). – Fejezetek az 1848/1849–es szabadságharc történetéből. – Hunyady János tettei s jellemrajza. (Poss.: Takáts Sándor 1876/1877).

A betűs levélírók

Alapy Gyula (10 db, 1926–1932). – Alapy Sándor komáromi polgármester (1931). – Almássy László képviselőházi elnök (4 db, 1931–1932). – Angyal Dávid (8 db, 1929–1932). – Antal Géza ref. püspök (1925). – Apponyi Margit grófnő (1887). – Athenaeum (4 db, 1920–1929).

Fasciculus Rákóczianus (Cista XI, Fasc. 2)

 1. Rákóczi II. Ferenc adománylevele a podolini piaristáknak évente 20 hordó borról a Bécsújhelyről való meneküléséhez kapott segítségért (1703.09.23). – 2. II. Rákóczi Ferenc protekcionális levele a tokaji táborban az előtte megjelenő podolini piaristáknak (1703.11.02). – 3. Bertóthy Ferenc (Rákóczi generálisa) protekcionális levele a fejedelem adományborának szállításához (1704.03.14). – 4. II. Rákóczi Ferenc levele az adománybor kiutalása és biztonságos szállítása ügyében (1705.03.18). – 5. II. Rákóczi Ferenc protekcionális levele az adománybor szállításához (1709.11.11). – 6. Krucsay István válaszlevele a podolini piaristák fellebbezésére, akik a felkelés leverése után nem kapták meg az adománybort (1715.11.08).
1-50 találat a 571 találat közül