11 találat látható

Levéltári leírás
Iratok
HU MSZKL I.04.02.01 · tétel · 1997–2006
Ennek része: Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Levéltára

közte az ISZK szabályzatai (1997, 2003), a szerzetesrendek által fenntartott iskolákról beküldött adatok (1997–2004), felmérés az egyházi iskolákért folytatott templomi gyűjtés sorsáról (2004)