Nyomtatási előnézet Bezár

192 találat látható

Levéltári leírás
Irathagyatékok
Nyomtatási előnézet Megtekintés:
Tresztyénszky Ferenc
Tresztyénszky Ferenc
Túróczy Zoltán püspökre vonatkozó anyag
Túróczy Zoltán püspökre vonatkozó anyag
Varga József hagyatéka
Varga József hagyatéka
Zelenka Frigyes és Zelenka Margit gimn. tanár hagyatéka
Zelenka Frigyes és Zelenka Margit gimn. tanár hagyatéka
Gyurátz Ferenc dunántúli püspök irathagyatéka
Gyurátz Ferenc dunántúli püspök irathagyatéka
Pozsonyi lícisták találkozója
Pozsonyi lícisták találkozója
Az Algőver Andor által rendezett vallásos estélyek műsorai és az ezekkel kapcsolatos feljegyzések
Az Algőver Andor által rendezett vallásos estélyek műsorai és az ezekkel kapcsolatos feljegyzések
Árva György dr. írásai
Árva György dr. írásai
Berzsenyi Sándorné hagyatéka
Berzsenyi Sándorné hagyatéka
Biszkup Ferenc hagyatéka
Biszkup Ferenc hagyatéka
Bredeczky Sámuel soproni líceumi tanár és földrajztudós iratai
Bredeczky Sámuel soproni líceumi tanár és földrajztudós iratai
Bujdosó János (Wallrabenstein Jakab) hagyatéka
Bujdosó János (Wallrabenstein Jakab) hagyatéka
Csaba Gyula, alesperes halálára (1945) vonatkozó iratok
Csaba Gyula, alesperes halálára (1945) vonatkozó iratok
Deák János teol. prof. hagyatéka
Deák János teol. prof. hagyatéka
Fabó András egyháztörténész
Fabó András egyháztörténész
A tót (szlovák) evangélikusok elszakadási ügye
A tót (szlovák) evangélikusok elszakadási ügye
Alapítványok, vegyes és személyi ügyek
Alapítványok, vegyes és személyi ügyek
Országgyűlés
Országgyűlés
Geduly Lajosnak küldött levelek
Geduly Lajosnak küldött levelek
Glock Klára Deák téri leánygimnázium rajztanára hagyatéka
Glock Klára Deák téri leánygimnázium rajztanára hagyatéka
Glosius-hagyaték (Glosius Dánielné Artner Sarolta)
Glosius-hagyaték (Glosius Dánielné Artner Sarolta)
Győry Aranka, Deák téri Evang. Leánygimn. tanárnő hagyatéka
Győry Aranka, Deák téri Evang. Leánygimn. tanárnő hagyatéka
Hursán Pál, békéscsabai gimn. tanár hagyatéka
Hursán Pál, békéscsabai gimn. tanár hagyatéka
Kaas Albert báró, prof., a Luther Szöv. elnöke
Kaas Albert báró, prof., a Luther Szöv. elnöke
49-72 találat a 192 találat közül