4899 találat látható

Levéltári leírás
Költségvetés
Költségvetés
„A magyar kereszténység ezer éve” című kiállítás, Vatikán
„A magyar kereszténység ezer éve” című kiállítás, Vatikán
„Hit Éve Kereszt” körútja emlékkönyv
„Hit Éve Kereszt” körútja emlékkönyv
Bérmáltak
Bérmáltak
Megtértek
Megtértek
Hitehagyottak
Hitehagyottak
Keresztelési
Keresztelési
Házassági
Házassági
Kereszteltek, házassági, halotti
Kereszteltek, házassági, halotti
Anyakönyvi iratok (Esketettek)
Anyakönyvi iratok (Esketettek)
Anyakönyvi iratok (Halottak)
Anyakönyvi iratok (Halottak)
Jegyesek anyakönyve
Jegyesek anyakönyve
Megtértek ( Convertálások) iratai
Megtértek ( Convertálások) iratai
Hitehagyottak (Apostasiák )iratai
Hitehagyottak (Apostasiák )iratai
A Róm. kat. anyaszentegyház kebeléből más felekezetekhez eltértek jegyzéke (1 név)
A Róm. kat. anyaszentegyház kebeléből más felekezetekhez eltértek jegyzéke (1 név)
Kereszteltek
Kereszteltek
Esketettek
Esketettek
Halottak
Halottak
Bérmáltak
Bérmáltak
Jegyesek anyakönyve
Jegyesek anyakönyve
Jegyesek naplója
Jegyesek naplója
Halottvizsgálati jegyzőkönyv, bizonyítvány, halottkémi jelentés
Halottvizsgálati jegyzőkönyv, bizonyítvány, halottkémi jelentés
II. János Pál pápa levele a Magyar Katolikus Egyházhoz
II. János Pál pápa levele a Magyar Katolikus Egyházhoz
Esketettek
Esketettek
Halottak
Halottak
Bérmáltak
Bérmáltak
Megtértek
Megtértek
Anyakönyv másodpéldánya
Anyakönyv másodpéldánya
Bérmáltak
Bérmáltak
Historia domus
Historia domus
Bérmáltak anyakönyve
Bérmáltak anyakönyve
Vegyes házasságban élők névsora
Vegyes házasságban élők névsora
Hitre térők és hitehagyottak névsora
Hitre térők és hitehagyottak névsora
Esperesi látogatási jegyzőkönyvek
Esperesi látogatási jegyzőkönyvek
A Vitka R. Katolikus Plébánia története
A Vitka R. Katolikus Plébánia története
Vitka község története
Vitka község története
„Sokat mondó idézetek”
„Sokat mondó idézetek”
Áttértek anyakönyve
Áttértek anyakönyve
Jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
Felsőbb hatóságok utasításai Balás János plébános mutatójával
Felsőbb hatóságok utasításai Balás János plébános mutatójával
Iratok
Iratok
Esketettek anyakönyve
Esketettek anyakönyve
Vegyes házasságok
Vegyes házasságok
Megtértek könyve
Megtértek könyve
Anyakönyvi iratok
Anyakönyvi iratok
Plébánosok névsora
Plébánosok névsora
Egyházközségi jegyzőkönyvek
Egyházközségi jegyzőkönyvek
Kereszteltek
Kereszteltek
Esketettek
Esketettek
Halottak
Halottak