796 találat látható

Levéltári leírás
Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára Magyar
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:
Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára
Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára
Egyházkerületi közgyűlési jegyzőkönyvek
Egyházkerületi közgyűlési jegyzőkönyvek
Bírósági iratok
Bírósági iratok
Lelkész- és vallástanár-képesítői iratok
Lelkész- és vallástanár-képesítői iratok
Külföldi akadémiákon tanulókra vonatkozó iratok
Külföldi akadémiákon tanulókra vonatkozó iratok
Egyházközségi díjlevelek
Egyházközségi díjlevelek
Különféle segélyügyek
Különféle segélyügyek
Egyházkerületi jegyzőkönyvek segédletei
Egyházkerületi jegyzőkönyvek segédletei
Kormányhatósággal kapcsolatos iratok gyűjteménye
Kormányhatósággal kapcsolatos iratok gyűjteménye
Vallássérelmi tárgyalások jegyzőkönyve
Vallássérelmi tárgyalások jegyzőkönyve
Zsinati munkálatok iratai
Zsinati munkálatok iratai
Biblia Tanácsra vonatkozó iratok
Biblia Tanácsra vonatkozó iratok
Baldácsy alapítvány iratai
Baldácsy alapítvány iratai
Országos református özvegy, árva gyámintézet iratai
Országos református özvegy, árva gyámintézet iratai
Budapesti protestáns árvaegyletre vonatkozó iratok
Budapesti protestáns árvaegyletre vonatkozó iratok
Nyíregyházi missziói és diakóniai alap iratai
Nyíregyházi missziói és diakóniai alap iratai
Kórházmisszió iratai
Kórházmisszió iratai
Tanulmányok a diakóniáról
Tanulmányok a diakóniáról
Levéltári dolgozók feljegyzései
Levéltári dolgozók feljegyzései
Segédletek
Segédletek
Pénztári főkönyvek
Pénztári főkönyvek
Pénztárnaplók
Pénztárnaplók
Segédletek
Segédletek
Ügyviteli iratok
Ügyviteli iratok
Igazgatási iratok
Igazgatási iratok
Számadási iratok
Számadási iratok
Országos Református Nyugdíjintézet iratai
Országos Református Nyugdíjintézet iratai
Országos Református Lelkészegyesület iratai
Országos Református Lelkészegyesület iratai
Egyházkerületi Igazgatótanáccsal kapcsolazos iratok
Egyházkerületi Igazgatótanáccsal kapcsolazos iratok
Tanüggyel kapcsolatos iratok
Tanüggyel kapcsolatos iratok
Theologiai fakultás (Kolozsvár)
Theologiai fakultás (Kolozsvár)
Egyházközségekre vonatkozó iratok
Egyházközségekre vonatkozó iratok
Egyházközségi bevallási ívek
Egyházközségi bevallási ívek
Számadási okmányok
Számadási okmányok
Anyakönyvek
Anyakönyvek
Oklevelek, ajándékok, letétek gyűjteménye
Oklevelek, ajándékok, letétek gyűjteménye
Alsószabolcs-hajdúvidéki egyházmegye iratai
Alsószabolcs-hajdúvidéki egyházmegye iratai
Felsőbbhatósági körlevelek
Felsőbbhatósági körlevelek
Igazgatási iratok
Igazgatási iratok
Egyházközségekre vonatkozó iratok
Egyházközségekre vonatkozó iratok
Elemi iskolákra vonatkozó iratok
Elemi iskolákra vonatkozó iratok
Esperes által külön kezelt iratok
Esperes által külön kezelt iratok
Lelkésztovábbképzés iratai
Lelkésztovábbképzés iratai
Egyházmegyei iratokhoz segédletek
Egyházmegyei iratokhoz segédletek
Közgyűlési jegyzőkönyvek
Közgyűlési jegyzőkönyvek
Választói névjegyzékek
Választói névjegyzékek
Gyám-és Nyugdíjintézetre vonatkozó iratok
Gyám-és Nyugdíjintézetre vonatkozó iratok
Díjlevelek
Díjlevelek
Nagykunsági egyházmegye iratai
Nagykunsági egyházmegye iratai
Közgyűlési jegyzőkönyvek
Közgyűlési jegyzőkönyvek
1-50 találat a 796 találat közül