7634 találat látható

Levéltári leírás
Magyar
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:

17 eredmények digitális objektummal/tartalommal Digitális objektummal rendelkező találatok

Acta Cancellariae
Acta Cancellariae
Iratok
Iratok
Iktatókönyvek
Iktatókönyvek
Papságra vonatkozó iratok
Papságra vonatkozó iratok
1790/91-es országgyűlésre vonatkozó iratok
1790/91-es országgyűlésre vonatkozó iratok
Pécsi Tanfelügyelőségi levelezés
Pécsi Tanfelügyelőségi levelezés
Plébániák és iskolák 1848-as összeírása
Plébániák és iskolák 1848-as összeírása
Alapítványi iratok
Alapítványi iratok
Katolikus autonómia iratai
Katolikus autonómia iratai
Hitéleti statisztikák
Hitéleti statisztikák
Esperesi jelentések
Esperesi jelentések
MKPK iratok, püspökkari jegyzőkönyvek
MKPK iratok, püspökkari jegyzőkönyvek
Pápalátogatással kapcsolatos iratok
Pápalátogatással kapcsolatos iratok
Binandi-Trinandi fakultások
Binandi-Trinandi fakultások
Gazdasági iratok
Gazdasági iratok
Püspökségi leltárak
Püspökségi leltárak
Papnövendékekre és szemináriumra vonatkozó iratok
Papnövendékekre és szemináriumra vonatkozó iratok
Kelcz-Adelffy Árvaházra vonatkozó iratok
Kelcz-Adelffy Árvaházra vonatkozó iratok
Schematismusok
Schematismusok
Más egyházmegyék körlevelei, köriratai
Más egyházmegyék körlevelei, köriratai
Iktatott iratok
Iktatott iratok
Külön kezelt tematikus iratok
Külön kezelt tematikus iratok
Egyházmegyei Építésvezetőség iratai
Egyházmegyei Építésvezetőség iratai
II - Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan magánlevéltára
II - Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan magánlevéltára
Káptalan hivatalos iratai
Káptalan hivatalos iratai
Ladula A–G
Ladula A–G
Litterae et mandata
Litterae et mandata
Instantia
Instantia
Kinevezési iratok
Kinevezési iratok
Cassa Sigillaris
Cassa Sigillaris
Intézmények iratai
Intézmények iratai
Szombathelyi székesegyház iratai
Szombathelyi székesegyház iratai
Egyházmegyei alapítványok iratai
Egyházmegyei alapítványok iratai
Papi Nyugdíjalap iratai
Papi Nyugdíjalap iratai
Czuppon György-féle alapítvány iratai
Czuppon György-féle alapítvány iratai
Különféle alapítványok iratai
Különféle alapítványok iratai
Négy kisebb tanítói és tanulói alapítvány iratai
Négy kisebb tanítói és tanulói alapítvány iratai
Vegyes alapítványi iratok
Vegyes alapítványi iratok
Szily család iratai
Szily család iratai
Szombathely–Alsó esperesi kerület iratai
Szombathely–Alsó esperesi kerület iratai
Szombathely–Felső esperesi kerület iratai
Szombathely–Felső esperesi kerület iratai
Szentgotthárdi esperesi kerület iratai
Szentgotthárdi esperesi kerület iratai
Őrségi esperesi kerület iratai
Őrségi esperesi kerület iratai
Letenyei esperesi kerület iratai
Letenyei esperesi kerület iratai
IV - Plébániák levéltára
IV - Plébániák levéltára
Csehimindszenti plébánia iratai
Csehimindszenti plébánia iratai
Egyházashetyei plébánia iratai
Egyházashetyei plébánia iratai
Egyházashollósi plébánia iratai
Egyházashollósi plébánia iratai
Gencsapáti plébánia iratai
Gencsapáti plébánia iratai
Győrvári plébánia iratai
Győrvári plébánia iratai
1-50 találat a 7634 találat közül