Imprimir vista previa Cerrar

Mostrando 1580 resultados

Descripción archivística
Evangélikus Országos Levéltár
Imprimir vista previa Hierarchy Ver :

Iktatott iratok

 1. doboz: Iktatott iratok (1991-1993)
 2. doboz: Iktatott iratok (1994-1996)
 3. doboz: Iktatott iratok (1996)
 4. doboz: Iktatott iratok (1996)
 5. doboz: Iktatott iratok (1997)
 6. doboz: Iktatott iratok (1998-2000)

Arany János Önképzőkör jegyzőkönyve

A kötetben található egy átvételi elismervény, amely kelt 1996. ápr. 25-én:
„1 db Arany János névjegy,
1 db Bp. Ev. Gimn. Arany János Önképzőkör jegyzőkönyvének egy lapja.
Az iskolatörténeti kiállításra átvettem: Budai Zsolt, teol.”

 1. oldal Márton Ferenc az önképzőkör tagja
 2. oldal Márton Ferenc neve
 3. oldal Falk Miksa könyvajándéka
 4. oldal Márton Ferenc szavalata
 5. oldal Falk Miksa könyvadomány
 6. oldal Ráday Pál (református vallású) az önképzőkör tagja
 7. oldal Ráday Pál könyvtárnok kérelme
  122-125. oldal Visegrádi kirándulás 1845. jún. 7-én

  A kötet végén található katalógusok: A Pesti Evangélikus Gymnasium könyvtára:
  Katalógus 1-244 könyv (dátum: ?)
  Katalógus 1-256 kötet 1845/46
  Katalógus 1-219 kötet 1853/54

1 db A3-as kézzel írt dolgozat részlet (?), írta: Richter Móricz 1842. jan. 14-én.

Főkönyvtári napló

Az Arany János Önképzőkör Főkönyvtári naplója, az önképzőkör tanulóinak és tanárainak névsora, tagsági díjak, dicséretek.

Számlák, kimutatások

I. Alapszabályok, jegyzőkönyvek, névsorok, levelezés, találkozók, meghívók

I/1. A „BEG Volt Növendékek Egyesülete” Alapszabályok, 4 gépelt A4-es lap, pecséttel ellátva, hitelesített (dátum nélkül)
I/2. A Budapesti Ágostai Hitvallású Ev. Főgynasium volt növendékei által alapított jubiláris tőrvívó csapatverseny vándordíjának szabályzata, 3 oldal A4-es (xerox), dátum nélkül

II. Meghívók (nomtatvány) – körlevél

III. Névsorok (dátum nélkül)

IV. Névsorok (érettségiztek: 1881-1942)

V. Névsorok (1881-1947)
Készítette: Engel György
Készült: 1946/47-ben

VI. Levelezés

VII. Az 1917-ben érettségizett növendékek találkozója (jegyzőkönyv, névsorok, névjegykártyák)

VIII. Vegyes anyag:
• Névsorok (dátum nélkül)
• 1 db nyomtatott meghívó a BEG Volt Növendékek Egyesülete 1947. évi rendes közgyűléséről
• Tanulói járadékok kimutatása – szegény tanuló alapján 1942/43
• Renk Ernő emlékezése dr. Gasztonyi Lászlóról, 6 A4-es gépelt
• Draskóczy Mihály II. B angol szótára
• Stein Aurél levele Oxfordból, 1937.

IX. Rátz-alap
Számlák, befizetések (A befizetők nevei: volt híres diákok, a Rátz család tagjai)

Resultados 1 a 50 de 1580