Print preview Close

Showing 1635 results

Archivistische beschrijving
HU EOL II.E.03.e · állag · 1937-1990 (körül)
Part of Evangélikus Országos Levéltár

1.doboz: Az 1937-es finnugor lelkészkonferencia emlékei (programok, újságok és több zászló is). Koren E. 1961 k. a finn-magyar kapcs-ról. Koren E. könyvének fénymásolata. 2.doboz: finnországi útiprospektusok, főleg Vető Béla finn útjáról, 3-4.doboz: Mátis István lelkész észt tárgyú könyvei, folyóiratai (Ő volt az egyik észt „specialista”, ezért itt bár nyomtatott anyag van túlnyomólag, mégis érdekes.)

Kiadványok és egyéb
HU EOL VI.B.02.A.a.001.e · altétel · 1896-1930
Part of Evangélikus Országos Levéltár

• Az ezredéves ünnepély megtartása az iskolában (miniszteri rendelet – nyomtatvány) és püspöki leírat
• Férjhez mehet-e a tanárnő? (1910): kérvény és válasz
• Gyászjelentők: Scholtz Lajos polg. iskolai igazgató (1912), Scholtz Margit rajztanítónő (1917), Windt József polg. iskolai tanár (1917?)
• Leányiskolai értesítő, Bécs (1920?), német nyelvű nyomtatvány
• Dr. Bőhm Dezső: Új irány a leánynevelésben, 1922, nyomtatvány (A5-ös, 7 oldal) és 1 db kézzel írt fogalmazvány
• A Deák téri ev. polgári iskola értesítője 1925/26
• A Veres Pálné Leánynevelő Intézet értesítője 1925/26

Levelezések, vegyes anyag
HU EOL VI.B.02.A.a.001.d · altétel · 1919-1928
Part of Evangélikus Országos Levéltár

1919/20
• Mokry Eszter: „A lyceum továbbfejlesztése…” c. munka és vélemény, 1920.
• A Veres Pálné Leánynevelő Intézet munkaprogramja, 1920, kézirat
• Névsor: Az Országos Nőképző Egylet tagjául jelentkeztek, 1920 (?)
• Hajós Aranka bizonyítványa, 1917/18, Angolkisasszonyok Bp. és kérvény (1920)
• Tanári eskü, 1920.

1920/21
• Statisztikai jelentés

1921/22
• Tananyag: 1920/21, 1921/22
Tanmenetek
• Órarend
• Ismertető az intézetről (1 db nyomtatvány)

1923/24
• Órarend
• Hálaemléklap
• Kimutatások a tanárokról (1926, 1927, 1928)

Vegyes iratok
HU EOL II.C.01.A.03.c · alsorozat · 1989 - 2002
Part of Evangélikus Országos Levéltár
 1. doboz (1989-1990)
  Zsinati előkészítő anyagok

 2. doboz (1990-1991)
  ~ előkészítő bizottsági javaslatok

 3. doboz (1990-1991)
  Zsinati vegyes iratok (előkészítő bizottsági javaslatok)
  ~ felhívás az MEE zsinatához (dosszié)
  ~ zsinat előkészítő bizottságok (dosszié)
  ~ zsinat előkészítő bizottságok iratai (dossziék, 3 példány)

 4. doboz (1991)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ zsinati levelezések – Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) tanácskozási és ügyrendje (csomó)
  ~ Fabiny Tibor zsinati anyagai (dosszié)
  ~ Szemerei Zoltán zsinati anyagai (dosszié)
  ~ Andorka Rudolf zsinati anyagai (dosszié)
  ~ megbízó levelek (dosszié)
  ~ zsinati póttagok nyilvántartása (dosszié)
  ~ zsinati tagok nyilvántartása /rendes tagok/ (dosszié)
  ~ egyházi háztartás, gazdasági rend (csomó)
  ~ tanácskozási és ügyrend (dosszié)

 5. doboz (1992)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ 1992. jún. 26-28-i zsinati ülés anyagai a jegyzőkönyvhöz I. (dosszié)
  ~ 1992. jún. 26-28-i zsinati ülés anyagai a jegyzőkönyvhöz II. (dosszié)
  ~ Zsinati Híradó /Ev. Élet 57. évf., 8. sz. zsinati melléklete, 1992. febr. 23./ (újság)

 6. doboz (1993)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ levelek, értesítők /1993. febr. 20-21-i zsinathoz/ (dosszié)
  ~ levelek, értesítők /1993. jún. 25-27-i zsinathoz/ (dosszié)
  ~ levelek, értesítők /1993. okt. 8-10-i zsinathoz/ (dosszié)
  ~ zsinati távollétek, helyettesítések (dosszié)
  ~ tagok, póttagok hiánya, pótlása /1993. júl. 7./ (dosszié)
  ~ egyházi törvénykezések (pallium)
  ~ jóváhagyott törvények /1993-1994/ (dosszié)
  ~ Zsinati Híradó /Ev. Élet 58. évf., 28. sz. zsinati melléklete /1993. júl. 11./ (2 példány, újság)

 7. doboz (1994)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ zsinati levelezés (dosszié)
  ~ az V. sz. tv. /missziói tv./ anyaga (dosszié)
  ~ Zsinati Híradó /Ev. Élet 59. évf., 4. sz. zsinati melléklete, 1994. jan. 23./ (újság)
  ~ Vallástétel az életünket meghatározó értékekről és normákról /Szociáletikai nyilatkozat/ (dosszié)
  ~ Thurnay Béla 3. sz. Zsinati Bizottsági iratai (dosszié)
  ~ távollévők, szálláskérők (2 dosszié)

 8. doboz (1995-1996)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ távollévők, szálláskérők (2 dosszié)
  ~ Zsinati Iroda anyagai (dosszié)
  ~ oktatási tv. (dosszié)
  ~ jóváhagyott törvények (dosszié)

 9. doboz (1997)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ a 25. ülésszak melléklete /1997. jan-febr./ (dosszié)
  ~ távollévők, szálláskérők (4 dosszié)
  ~ elnökségi ülés iratai /1997. ápr. 14./ (dosszié)
  ~ elnökségi ülés iratai /1997. máj. 21./ (dosszié)
  ~ TKVCS-iratok /Törvénykönyv Kialakítását Véglegesítő Csoport/

 10. doboz (1998)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ névtár + 1 floppy lemez (dosszié)
  ~ 1. sz. Bizottság iratai (dosszié)
  ~ zsinati tagok nyilvántartása (dosszié)
  ~ névsorok (dosszié)
  ~ megbízólevelek I-II. (dosszié)
  ~ Északi Evangélikus Egyházkerület presbiteri ülésének iratai (dosszié)

 11. doboz (1999)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ 4. sz. Gazdasági Bizottság iratai (dosszié)
  ~ 1. sz. Bizottság iratai (dosszié)
  ~ MEE törvényei (pallium)
  ~ Egyházi Szolgálat Bizottsága iratai (dosszié)
  ~ helységek beosztásai az egyházmegyékben (dosszié)
  ~ Oktatási Bizottság iratai (dosszié)

 12. doboz (1999)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ 6. ülésszak anyagának eredeti példányai /1999. máj. 28-29./ (dosszié)
  ~ 8. ülésszak anyagának eredeti példányai /1999. dec. 10-11./ (dosszié)

 13. doboz (1999)
  Zsinati vegyes iratok

 14. doboz (2000)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ MEE törvényei (3 példány)
  ~ Ügyrendi Bizottság iratai (dosszié)

 15. doboz (2000)
  Zsinati vegyes iratok

 16. doboz (2001)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ MEE törvényei
  ~ vegyes iratok (2002) (1 pallium)

HU EOL VI.B.02.A.a.001.c · altétel · 1920-1926
Part of Evangélikus Országos Levéltár

• Raffay püspök levelezése Rudnay Józsefné szül. Veres Szilárdával, 1920, 1923, 1924, 1925, 1926
• A Veres Pálné Intézet szervezeti szabályzata
• Tanterv
• Az intézet alapításának története

Segélyegylet
HU EOL VI.B.01.D.b.145.c · altétel · 1893-1943
Part of Evangélikus Országos Levéltár

Füzetek osztályonként, számlák:

 1. 1893 – 1907
 2. 1935/1936
 3. 1936/1937
 4. 1937/1938
 5. 1938/1939
 6. 1939/1940
 7. 1940/1940
 8. 1941/1942
 9. 1942/1943