1577 találat látható

Levéltári leírás
Evangélikus Országos Levéltár
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:

Podmaniczky Géza és Podmaniczky Gézáné Degenfeld-Schomburg Berta hagyatéka

Podmaniczky Géza és felesége, Degenfeld-Schomburg Berta személyes iratai, kiskartali könyvtáruk fejlesztésére vonatkozó irataik, továbbá a kiskartali könyvtárba bekerült aszódi Podmaniczky és tóalmási Prónay könyvtárral bekerült iratok, családi levéltártöredékek, kivágott újságcikkek, valamint Degenfeld-Schomburg Berta zuzmógyűjteménye.

Podmaniczky Géza, Degenfeld-Schomburg Berta

Levélmásolatok gyűjteménye

pp. 1-96. Nagy István dunántúli evang. szuperintendens levelei (más.) 1802. febr. 23. - 1810. dec. 14.
pp. 99-354. Kis János dunántúli evang. szuperintendens levelei (más.) 1812. aug. 1. - 1845. márc. 23.

Kutas Kálmán iratai

Kutas Kálmán Bodrog Miklóshoz írt levelei, visszaemlékezései, önálló munkái, műfordításai. Elsősorban irodalmi munkásságát lehet belőle megismerni.

Kutas Kálmán

Clementis János, Berácsi János, Lyczi István, Simonides András, Sztranyavszky Ábrahám Izsák, Munyai Mátyás, Orphanides János, Gullnertis András, Clementis Pál, Fajkó Ábrahám saját kezű önéletrajzai

pp. 423-431. Matricula Venerandorum Dominorum Ministrorum Ecclesiae Aug. Conf. Addictae Csekeháziensis a Reverendo Matthia Lány conscripta, 1778.

Clementis János

Joannes Ruhmann gyűjteménye

Eredeti kéziratok, emléksorok, 3 bankjegy, 10 arcképmásolat, rajz. Egy lap Arnd Jánostól "Excudi curavit Mich. Institoris Mossotzy" felirattal, egy Veronika kendője kép Jézus arccal, metszetek Goethéről, Körnerről, Moreauról, Plankról, F. Wredről, XVIII. Lajos francia királyról, György herceg angol régensről (a későbbi IV. György), Angelica Cataliniről és Napóleon megérkezéséről Szent Ilona szigetére.

Johann Ruhmann

Agenda

ff. 68-149. Excerpta ex Schola pietatis Johannis Gerhard. 18. századi másolat.

1-50 találat a 1577 találat közül