fond 2 - AGE Kéziratok (Manuscripta)

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU EOL I.2

Cím

AGE Kéziratok (Manuscripta)

Dátum(ok)

  • 16. század - 20. század (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

Az Evangélikus Országos Levéltár 19. század eleji megalapítását követően létrehozott gyűjtemény kéziratokat tartalmazó része, jelzetstruktúrája hasonló a szálas anyagokat tartalmazó AGE Törzsanyaghoz, a tárolás eredeti helyét jelzi: szekrény száma (I-IV.) - polc betűjele (e vagy f) - polcon belüli helyét jelző sorszám (arab számmal). Az V-VI. szekrényben tárolt kéziratok esetében, mivel oda szálas anyag már nem került, a szekrény számát közvetlenül az arab számmal írt sorszám követi. Az AGE Törzsanyaggal ellentétben gyarapodása nem zárult le 1915-ben, még a 20. század második felében is kerültek ide kötetek, nagyrészt a megszűnt Luther Könyvtár és Múzeumból.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Egyház- és politikatörténeti, jogi, teológiai és liturgiai művek teljes, töredékes vagy gyűjteményes kéziratai.

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Mivel csaknem kizárólag 1950 előtt keletkezett kéziratok alkotják, ezért nem tervezzük selejtezni.

Jövőbeni gyarapodás

Vásárlások vagy ajándékozások révén a jövőben is gyarapodhat, amennyiben olyan, eredeti kontextusából kiszakított, 1918 előtti kötetes kézirat kerül a levéltár birtokába, amelyet proveniencia alapján nem lehet más fondba sorolni.

Leírási egység szerkezete

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Régi jegyzék: Góbi Imre: A Magyarországi Ág. Hitv. Ev. Egyetemes Egyház Levéltárának jegyzéke II. Budapest, 1915. Online: https://medit.lutheran.hu/site/konyv/2188#book/ (I-II. kötet egyben)
Új jegyzék: Böröcz Enikő: Az Evangélikus Országos Levéltár (Budapest) kéziratkatalógusa. Budapest 1993. Online: https://medit.lutheran.hu/site/konyv/2969

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek