fond 2 - AGE Kéziratok (Manuscripta)

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU EOL I.2

Cím

AGE Kéziratok (Manuscripta)

Dátum(ok)

 • 16. század - 20. század (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

Az Evangélikus Országos Levéltár 19. század eleji megalapítását követően létrehozott gyűjtemény kéziratokat tartalmazó része, jelzetstruktúrája hasonló a szálas anyagokat tartalmazó AGE Törzsanyaghoz, a tárolás eredeti helyét jelzi: szekrény száma (I-IV.) - polc betűjele (e vagy f) - polcon belüli helyét jelző sorszám (arab számmal). Az V-VI. szekrényben tárolt kéziratok esetében, mivel oda szálas anyag már nem került, a szekrény számát közvetlenül az arab számmal írt sorszám követi. Az AGE Törzsanyaggal ellentétben gyarapodása nem zárult le 1915-ben, még a 20. század második felében is kerültek ide kötetek, nagyrészt a megszűnt Luther Könyvtár és Múzeumból.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Egyház- és politikatörténeti, jogi, teológiai és liturgiai művek teljes, töredékes vagy gyűjteményes kéziratai.

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Mivel csaknem kizárólag 1950 előtt keletkezett kéziratok alkotják, ezért nem tervezzük selejtezni.

Jövőbeni gyarapodás

Vásárlások vagy ajándékozások révén a jövőben is gyarapodhat, amennyiben olyan, eredeti kontextusából kiszakított, 1918 előtti kötetes kézirat kerül a levéltár birtokába, amelyet proveniencia alapján nem lehet más fondba sorolni.

Leírási egység szerkezete

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

  Anyag írásrendszere

   Nyelv és írásrendszer megjegyzések

   Fizikai jellemzők, technikai követelmények

   Segédletek

   Régi jegyzék: Góbi Imre: A Magyarországi Ág. Hitv. Ev. Egyetemes Egyház Levéltárának jegyzéke II. Budapest, 1915. Online: https://medit.lutheran.hu/site/konyv/2188#book/ (I-II. kötet egyben)
   Új jegyzék: Böröcz Enikő: Az Evangélikus Országos Levéltár (Budapest) kéziratkatalógusa. Budapest 1993. Online: https://medit.lutheran.hu/site/konyv/2969

   Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

   Eredeti példányok léte és őrzőhelye

   Másolatok léte és őrzőhelye

   Kapcsolódó leírási egységek

   Kapcsolódó leírások

   Megjegyzések adatcsoport

   Alternatív azonosító(k)

   Kapcsolódási pontok

   Téma kapcsolódási pontok

   Hely kapcsolódási pontok

   Név kapcsolódási pontok

   Műfaji Kapcsolódási pontok

   Ellenőrző adatcsoport

   Leírási azonosító

   Intézmény azonosítója

   Felhasznált szabályok és/vagy előírások

   Állapot

   A leírás részletezettségi szintje

   A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

   Nyelv(ek)

    Írásrendszer(ek)

     Források

     Gyarapodási adatcsoport