Showing 457 results

Archivistische beschrijving
Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára
Advanced search options
Print preview Hierarchy View:

7 results with digital objects Show results with digital objects

„Manuscripta R. P. [Josephi] Calasanctii Königsacker de Calculo Anno 1790.”

 1. „Teleologia, sive finium rerum naturalium scientia.” (Pest, 1791.) Autogr. 4, 50 (1-24, 24-48) pp. Különb. nagys. – 2. Psychologia adnotata et tabulae psychologicae de affectibus. (18. sz. vége) Autogr. 27 ff. Különb. nagys. – 3. Compendium arithmeticum. (18. sz. vége.) Autogr. 21 ff. Különb. nagys. – 4. Doppelte Buchhandlung. (18. sz. vége.) Autogr. 18 ff. 385×245 mm. – 5. „De genuina elementorum corporis notione.” Autogr. 4, 12 pp. 392×262 mm. – 6. Adnotationes arithmeticae. Autogr. 10 ff. 195×140 mm. – 7. „Tabella partium commodarum unitatis.” Autogr. 1 f. 240×635 mm

Queck, Anton: Predigten

 1. „Vierdte Jahren Predig von den dritten Haupt-Tod-Sünd des Gemüthes, de Neyd.” 10 pp. – 2. „Fünfte Predig den ersten Sonn-Tag in Advent.” (Töredék.) 4 pp. (49-50., 95-96.) – 3. „Predig dem Sonn-Tag nach dem neuen Jahrs-Tag.” 12 pp. (109-121.) – 4. „Fünf und Zwanzigsten Predig den heiligsten Kar-Frey-Tag gehalten in Pest bey der Stadt Calvary-Berg.” (1756.) 12 pp. (289-300.)

Adnotationes philosophicae

Bölcselet-tanfolyami és egyetemi jegyzetek
ff. 1-8. „Prolegomena in Philosophiam.”
ff. 9-26. „De Criteriis Veritatis.”
ff. 27-52. Physica generalis.
ff. 53-68. Institutiones Physicae.
ff. 69-104. „Mechanica Solidorum.”
ff. 105-114. „Propositiones ex Architectura.”
ff. 115-134. „Propostitiones ex Hydrotechnia.”
ff. 135-146. „Hydrotechnia.”
ff. 147-154. „Hydrotechnia.”
ff. 155-170. „Elementa Hydrotechniae.”
ff. 171-193. Vegyes jegyzetek.
ff. 194-207. „Philologia seu literatura Romana.”
ff. 208-231. „Archaeologia.” („E Praelectionibus Cl. D. [Aloisii] Stipsics.” Pest, 1802-1815 között.)
ff. 232-235. „Regulae de omittendis Particularis Postquam, Si, nisi etc.”
ff. 236-239. Heraldica.
ff. 240-281. Historia naturalis.
ff. 282-285. „Geographia Transylvaniae.”
ff. 286-309. Oeconomia.
f. 310. „De Pontibus.”
ff. 311-350. Vegyes jegyzettöredékek.
Melléklet: Takáts István matematika vizsgatétele. (1810-1811 között.) 1 f.

Adnotationes theologicae

 1. „Introductio in Hermeneuticam Novi Testamenti.”
  Egykorú kézirat. 70 ff. 255×210 mm.
 2. „Introductio ad Institutiones Juridicas.”
  Egykorú kézirat. 127 ff. 255×210 mm.
 3. „Historia Litteraria Exegeseos Novi Testamenti.”
  Egykorú kézirat. 8 ff. 2550×210 mm.

[Halápy], Constantinus a Passione Domini: Vita symbolica Beati Patris Josephi Calasantii a Matre Dei fundatoris Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum

A. „Beato Josepho Calasanctio a Matre Dei Clericorum Regularium Scholarum Piarum fundatori Devota Opellae consecratio.” („...continet Auctoris ideam.”) Autogr. 10 ff. 215×170 mm. – B. „Vita Symbolica B. P. Josephi Calasantii Fundatoris Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum. In tres libellos divisa.” („Manuscriptum isthoc mancum est, cum multae ex eo injuria temporum.”) Autogr. 36 ff. 215×170 mm. – C. „Beati Patris Josephi a Matre Dei olim Josephi Calasantii Nobilis Aragonensis Clericorum Regularium Matris Dei Scholarum Piarum fundatoris Parentes, Nativitas, Res praeclare gesta, et Prodigia symboli Ecclesiam Nostram decenter ornantibus expressa.” Egykorú másolat. 10, 154 pp. 235×190 mm. – D. „Vita Symbolica B. P. Josephi Calasantii a Matre Dei Fundatoris Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum.” Egykorú másolat. viii, 176 pp. 237×180 mm. – E. „Vita Symbolica B. P. Josephi Calasantii a Matre Dei Fundatoris Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum.” (A vége hiányzik.) Egykorú másolat. viii, 120 pp. 237×180 mm. – F. Symbola libro primo, secundo et tertio suis locis inserenda. Egykorú kézirat. 16 ff. 237×180 mm. – Melléklet: „Animadversio de Opere Constantini Halapy e S. P. cui titulus: Vita Symbolica B. P. Josephi Calasantii a Matre Dei etc.” (19. sz. eleje.)

Diplomata (Litterae authenticae)

 1. A podolini városi tanács oklevele két telek eladásáról a piaristák számára (1644.05.06). – 2. Nicolaus Oborski krakkói segédpüspök oklevele a podolini piarista templom fölszenteléséről (1671.06.07). – 3. Stanislaus Lubomirski rendelete a katolikus vallás szabad gyakorlásáról a szepesi kapitányság 13 városában (Mandatum pro libero exercitio catholico in XIII oppidis Capitaneatus Scepusiensis, nyomtatvány, 1671.05.18). – 4. Adalbertus (Siewierkowicz) a S. Theresia prov. levele Michael Krausz podolini rektornak tartományi káptalan összehívásáról (1682.08.02). – 5. Zbignew Trenbecki szandeci kapitány oklevele a podolini kollégium számára (Lubomirski herceg aláírásával, 1710.06.20). – 6. Judicium tribunalis Regni Poloniae Lublinense in causa inter collegium Podolinensis et Annam de Dobra Wosiakowska (1737).

Fasciculus Rákóczianus (Cista XI, Fasc. 2)

 1. Rákóczi II. Ferenc adománylevele a podolini piaristáknak évente 20 hordó borról a Bécsújhelyről való meneküléséhez kapott segítségért (1703.09.23). – 2. II. Rákóczi Ferenc protekcionális levele a tokaji táborban az előtte megjelenő podolini piaristáknak (1703.11.02). – 3. Bertóthy Ferenc (Rákóczi generálisa) protekcionális levele a fejedelem adományborának szállításához (1704.03.14). – 4. II. Rákóczi Ferenc levele az adománybor kiutalása és biztonságos szállítása ügyében (1705.03.18). – 5. II. Rákóczi Ferenc protekcionális levele az adománybor szállításához (1709.11.11). – 6. Krucsay István válaszlevele a podolini piaristák fellebbezésére, akik a felkelés leverése után nem kapták meg az adománybort (1715.11.08).

Divisiones (Archivum interior)

Hegedűs Alajos 1809. évi lajstroma szerint azokat a nagyobb méretű vagy mennyiségű iratsorozatokat (kéziratok, térképek, tervrajzok, status domus-ok, tanári minősítések, misszilis levelek stb.), amelyek nem fértek be a levéltári szekrény kicsiny fiókjaiba (For. 1-60), külön tárolták a „belső levéltárban” (archivum interior). Ezen iratok egy része azóta külön gyűjteményes fondokba (kéziratok, térképek, tervrajzok) vagy éppen a könyvtárba került. Helyettük a régi logika szerint olyan iratsorozatokat helyeztünk el, amelyek tartalmuk szerint a tartományfőnöki levéltárhoz kell, hogy tartozzanak (pl. fogadalmak), de az 1809. évi leltárban valamiért nem szerepeltek.

Resultaten 1 tot 50 van 457