Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

EREKGyl

Kitüntetett névalak

Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára

Párhuzamos névformák

 • Arhiva Centrală de Colectare a Eparhiei Reformate din Ardeal

Más névformák

  Típus

  • egyházi
  • református
  • egyházkerületi

  Kapcsolat adatcsoport

  Típus

  Cím

  Utca, házszám

  Bocskai tér / P-ța Avra Iancu 14

  Helység

  Cluj-Napoca / Kolozsvár

  Régió

  Ország neve

  Románia

  Irányítószám

  400124

  Telefon

  +40-59-431-710

  Fax

  +40-59-431-710

  Email

  Megjegyzés

  Leírási adatcsoport

  Története

  Az Erdélyi Református Egyház levéltáráról 1599 óta van tudomásunk. Ez akkor a püspöki protokollumból, illetve néhány oklevélből állott. Az irategyüttes 1658-ban jelentős károsodást szenvedett, majd 1849-ben Nagyenyeden teljesen elpusztult. Az 1713-ban megalakult (a korábbi két évtizedben is csíráiban létező) Erdélyi Református Főkonzisztórium levéltára már 1714-ben nyolc iratköteget tett ki, így számára külön ládát készítettek. Ez az irategyüttes sértetlenül fennmaradt, és a mai napig folyamatosan gyarapszik. (A Főkonzisztórium 1871-ben átalakult Igazgatótanáccsá, ám az iratok rendjén ez nem változtatott.)

  A mai értelemben vett, nyilvánosan kutatható egyházkerületi levéltár szervezését 1948-ban kezdték el. A levéltári munka és a kutatószolgálat 1960-ban kezdődött el a Püspöki hivatal irattári helyiségében. A Farkas utcai templom két nagy restaurálása (1960–1963, illetve 2014–2016) között a levéltár a templom csonka tornyában, illetve az egykori kolostor kerengőjében működött. 2016 óta a Bocskai tér 14. szám alatti épületben van a levéltár székhelye.

  1961-ben Marosvásárhelyen is megalakult az Egyházkerületi Levéltár fiókintézménye. Gyűjteményét a Marosi, Bekecsaljai, Ludasi, Dicsőszentmártoni egyházmegyék, több egyházközség, illetve oktatási intézmény levéltára, illetve személyi hagyatékok alkotják.

  Földrajzi és kulturális környezet

  Feladatkör, hatáskör

  Szervezeti felépítés

  Gyűjtőterületi és állománygyarapítási tevékenység

  Épület(ek)

  Állomány

  A levéltár anyaga hozzávetőlegesen 750 iratfolyómétert tesz ki. Állományát az Egyházkerület központi intézményei (Főkonzisztórium–Igazgatótanács, Püspöki Hivatal, Teológia stb.), tíz egyházmegye (Kolozs–Kalotai, Széki, Szamosújvári, Hunyad–Zarándi, Nagysajói, Kolozsvári, Dési, Tordai, Nagyszebeni, Küküllői), számos egyházközség (pl. Kolozsvár, Fogaras, Kóbor, Déva, Alvinc stb.) és néhány oktatási intézmény levéltára, illetve több, egyházunkhoz kötődő személy (pl. Czelder Márton, Szász Gerő, Berde Mária) irathagyatéka alkotja.

  Levéltári segédletek, ismertetők és kiadványok

  Hozzáférési adatcsoport

  Nyitvatartási idő

  Hozzáférési feltételek és követelmények

  Elérhetőség

  Szolgáltatási adatcsoport

  Kutatótermi szolgáltatások

  Másolatkészítési szolgáltatások

  Nyilvános terek

  Ellenőrző adatcsoport

  Leírási azonosító

  Intézmény azonosítója

  Felhasznált szabályok és/vagy előírások

  Állapot

  A leírás részletezettségi szintje

  A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

  Nyelv(ek)

   Írásrendszer(ek)

    Források

    Karbantartási figyelmeztetések

    Kapcsolódási pontok

    Kapcsolódási pontok

    • Erdély (Geographic subregion)