fond 22 - Debreceni „Haladás” szabadkőműves páholy iratai

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU PMKL V.22

Cím

Debreceni „Haladás” szabadkőműves páholy iratai

Dátum(ok)

  • 1875–1920 (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

0.12 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

(1875–1920)

Szervtörténet

A debreceni „Haladás” szabadkőműves páholy 1875-ben alakult. A nagyobb létszámú vidéki páholyok közé közé tartozott, 1917-ben 80 tagja volt. A rangfokozatokban a francia rendszerű, „skótnak” nevezett rítust követte. A belőle kivált tagok alapították 1907-ben a nyíregyházi Szabolcs páholyt. Működését az 1920. május 15-én kelt, a szabadkőművességet betiltó belügyminiszteri rendelet szüntette meg.

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

A páholy megszűnését követően iratanyaga föltehetően Iványi Béla történész, debreceni egyetemi tanár közvetítésével került a levéltárba. Iványi ugyanis 1925 őszén letétbe helyezett a budapesti Piarista Központi Könyvtárban 68 darab, 1875 és 1917 között nyomtatott szabadkőműves kiadványt, amelyekről Friedreich Endre könyvtáros készített jegyzéket (MTA Könyvtára, Ms 5300/143). Valószínűleg ezekkel együtt kerültek a levéltárba a fönti iratok is. Azonban sem az iratok, sem a könyvek nem Iványi Béla sajátjai voltak, aki 1917 és 1927 között volt a debreceni egyetem tanára, és inkább jobboldali nézeteket vallott: az 1920-as években az Ébredő Magyarok Egyesülete és a Keresztény Nemzeti Liga tagja volt. A könyveket (és az iratokat) dokumentációs célból szerezhette meg. Erre utal Friedreich Endre 1925. okt. 21-én Iványinak írott levele is: „Most látok bele igazán a boszorkánykonyhádba. Nagyszerű fogást csináltál ezzel. Hol lehetett volna másként ennyi intim kőműves írást összeszedni?” (MTA Könyvtára, Ms 5300/142).

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

MNL OL, Szabadkőműves szevezetek levéltára, Haládás páholy (P 1098), 0,11 fm (https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::3771). A Belügyminisztériumtól került az Országos Levéltárba. Elsősorban a páholy kiadványait (meghívókat, körleveleket, jelentéseket) tartalmazza.

Kapcsolódó leírások

Publikációk

Pataky Lajosné: A szabadkőműves szervezetek levéltára: Repertórium, Budapest, 1967 (Levéltári leltárak, 39), 91.

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek