Csepeli és Szigeti összevont espereskerületek

Azonosítási adatcsoport

Entitás típusa

Szervezet/testület

Kitüntetett névalak

Csepeli és Szigeti összevont espereskerületek

Párhuzamosan használt névalakok

  • Csepeli espereskerület
  • Árpádházi Szt. Erzsébetről nevezett csepeli espereskerület
  • Szigeti espereskerület (1949-1993)
  • Tours-i Szt. Mártonról nevezett Szigeti espereskerület (1949-1993)
  • Cspelszigeti espereskerület

Egyéb szabvány szerinti névalak(ok)

Egyéb névalak(ok)

A szervezetek/testületek egyedi azonosítói

Leírási adatcsoport

Létezés időköre

1949-2004

A levéltár története

Az 1949. évi egyházigazgatási reform a Csepel-szigeti plébániákat elvben két espereskerületbe rendezte; de a két kerület végig perszonálunióban működött, két külön esperese soha nem volt. 1993 után gyakorlatban megvalósuló szimbiózisukat de iure is lefektette az egyházmegye.

Helyek

Jogállás

Funkció, foglalkozás, tevékenység

Feladatkör, hatáskör

Szervezeti felépítés/geneológia

Tágabb összefüggések

Kapcsolatok adatcsoport

Kapcsolódási pontok adatcsoport

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Elfoglaltságok

Ellenőrző adatcsoport

Iratképző azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

A leírás karbantartására vonatkozó megjegyzések

  • Vágólap

  • Exportálás

  • EAC

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó helyek