Bicskei espereskerület

Azonosítási adatcsoport

Entitás típusa

Szervezet/testület

Kitüntetett névalak

Bicskei espereskerület

Párhuzamosan használt névalakok

 • Szent Józsefről nevezett Bicskei espereskerület
 • Vicearcidiaconatus Bitskensis Superior
 • Vicearcidiaconatus Bitskensis,
 • Vicearcidiaconatus Bitskensis ad S. Joseph

Egyéb szabvány szerinti névalak(ok)

Egyéb névalak(ok)

 • Bicske = Bitske

A szervezetek/testületek egyedi azonosítói

Leírási adatcsoport

Létezés időköre

1786.k.-1993

A levéltár története

 1. évi névtárban már létező espereskerület.
  Az 1949. évi egyházmegyei átszervezés után is létezik,
  az 1993. évi egyházmegyei határrendezést követő átalakításkor számolják fel.

Helyek

Jogállás

Funkció, foglalkozás, tevékenység

Feladatkör, hatáskör

Szervezeti felépítés/geneológia

Tágabb összefüggések

Kapcsolatok adatcsoport

Kapcsolódási pontok adatcsoport

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Elfoglaltságok

Ellenőrző adatcsoport

Iratképző azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

A leírás karbantartására vonatkozó megjegyzések

 • Vágólap

 • Exportálás

 • EAC

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó helyek