tétel 2 - Az 1848. évi reformokkal kapcsolatos nyomtatványok és iratok

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU PMKL IV.001.3.2

Cím

Az 1848. évi reformokkal kapcsolatos nyomtatványok és iratok

Dátum(ok)

  • 1848.04.09-07.16 (keletkezése)

Leírási szint

tétel

Terjedelem, adathordozók

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Az összes ipartanodai hallgatóság kívánatai. Pest, nyomt. (1848.04.09). – Pest város tisztújítására vonatkozólag az 1848dik évi május 22kén tartatott közgyülésen megállapított Rendszabály. Nyomt. (1848.05.22). – Juhász Bálint alpári ref. lelkész levele Hanák Jánoshoz. (1848.07.16). – Az Abaúj megyei zsellérek levele a nemzetgyűléshez Hanák János megfogalmazásában. (1848.) – A Magyar Felelős Ministerium tárca nélküli elnökéhez Gróf Batthyány Lajos ő méltóságához nyújtandó alázatos kerelmök a bent írt kétszáztizenhárom zselléreknek. (1848.07.16).

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek