2885 találat látható

Iratképző
Kozma Imre
HU RMEGyL III.C · Személy · 19. század második fele
Benedek Vince
HU RMEGyL III.D · Személy · 19. század második fele - 20. század első fele
Horváth Miklós
HU RMEGyL III.E · Személy · 1876-1960
Ittzés Mihály
HU RMEGyL III.F · Személy · 1904-1950
Dubovay Ilona
HU RMEGyL III.H · Személy · 20. század
Lázár György
HU RMEGyL III.J · Személy · 20. század
Kovácsics Sándor
HU RMEGyL III.K · Személy · 20. század első fele
Kutas Kálmán
HU RMEGyL III.L · Személy · 1888-1984
Bárány Gyula
HU RMEGyL III.M · Személy · 1927-2003
Puskás János
HU RMEGyL III.N · Személy · 20. század
Plachy Lajos
HU RMEGyL III.O · Személy · 1914-1993
Payr Sára
HU RMEGyL III.P · Személy · 20. század
Túróczy Zoltán
HU RMEGyL III.Q · Személy · 1893-1971
Szabó József
HU RMEGyL III.R · Személy · 1902-1986
Fodor Kálmán
HU RMEGyL III.S · Személy · 1894-1961
Böjtös Sándor
HU RMEGyL III.T · Személy · 1913 - 20. század vége
Bödecs Barnabás
HU RMEGyL III.U · Személy · 1930-2013
Kapi Béla
HU RMEGyL III.V · Személy · 1879-1957
Kunos Jenő
HU RMEGyL III.W · Személy · 1914-1994
Mácsai Gergelyné
HU RMEGyL III.X · Személy · 20. század
Molnár Sándorné
HU RMEGyL III.Y · Személy · 20. század
Kovács Géza
HU RMEGyL III.Z · Személy · 20. század
Túrmezei János
HU RMEGyL III.BB · Személy · 20. század
Tekus Ottó
HU RMEGyL III.DD · Személy · 1919-2008
Budaker Oszkár
HU RMEGyL IV.C · Személy · 1896-1952
Németh Károly
HU RMEGyL IV.D · Személy · 20. század
Lepsény R.K. Plébánia
Szervezet/testület · 1772-

Középkori eredetű, 1772-ben újjászervezett plébánia.
1993-ban a veszprémi püspökségtől csatolták a székesfehérvári egyházmegyéhez.

Lovasberény R.K. Plébánia
Szervezet/testület · 1753-

A török idők után a protestánssá lett községben a katolikus pasztoráció a kastélykápolnában indult meg 1719-ben.
1753-tól plébánia.

Martonvásár R.K. Plébánia
Szervezet/testület · 1788-

A település a török után Tárnok, majd 1749-től Ráckeresztúr filiája.
1772-től helyben lakó ferencesek pasztorálják.
A plébánia megszervezése 1788-ban történt.

Mezőszilas R.K. Plébánia
Szervezet/testület · 1935-

A Mezőszilas település 1942-ig Szilasbalhás néven szerepelt.
Egyházigazgatási szempontból 1935-től önálló plébánia, korábban Dég filiális települése.
A veszprémi egyházmegyéből 1993-ban csatolták a székesfehérvári egyházmegyéhez.

Mór R.K. Plébánia
Szervezet/testület · 1695-

A török után 1695-ben újjászervezett plébánia.
1695-1951-ig, és 1991-1998 között kapucinus szerzetesek vezetik.

Solymár R.K. Plébánia
Szervezet/testület · 1724-

A település 1716-ig Pilisvörösvár filiája,
plébániáját hivatalosan 1724-ben szervezik csak meg.

Nadap R.K. Plébánia
Szervezet/testület · 1761-

1761-ben megszervezett plébánia.
A település korábban Lovasberény filiája volt.

Pátka R.K. Plébánia
Szervezet/testület · 1746-

A korábban ferencesek által pasztorált településen 1746-ban szerveztek pléábániát

Perkáta R.K. Plébánia
Szervezet/testület · 1752-

A korábban ferencesek által pasztorált település plébániáját 1752-ben szervezték meg.

Győry család
Család

1560-ban már nemesi család.
1775-ben kapta meg Győry Ferenc (IV.) a perkátai kastélyt, aki főispáni méltóságot is betöltött.
1785-ben nyert a család grófi címet.
1790-ben bekövetkezett halála után Győry Ferenc (V.) vezette a birtokot, majd Győry László (+1882).
Halála után lányai között osztották szét; a kastély Győry Teréz kapta meg,

Pusztazámor R.K. Plébánia
Szervezet/testület · 1931-

A település előbb Tárnok, majd 1752-tõl Sóskút filiája.
1923-tól kihelyezett káplán kezd önnállóan anyakönyvezni, 1931-ben önálló lelkészséggé szerveződik.

Ráckeresztúr R.K. Plébánia
Szervezet/testület · 1749-

Kezdetben Tárnok filiája, 1734-től helyben lakó lelkésszel.
1749-től önálló plébánia.

Sárbogárd R.K. Plébánia
Szervezet/testület · 1862-

A települést kezdetben az abai jezsuiták látták el, 1770-től Sárszentmiklós filiája volt.
Önálló plébániává 1862-ben szerveződött..

Sárosd R.K. Plébánia
Szervezet/testület · 1788-

A település Perkáta filiája 1788-ig, amikor plébániává szervezik.

Seregélyes R.K. Plébánia
Szervezet/testület · 1788-

A település kezdetben Aba filiája.
A plébániát 1788-ban szervezték meg.

Füle R.K. Plébánia
Szervezet/testület · 1749-

1749-ben újjászervezett plébánia.

Szervezet/testület · 1944-

1944-ban mesterségesen kialakított lelkészség, 1948-tól plébánia Székesfehérvár belvárosában.
Temploma az egykor jezsuiták által épített Nepomuki Szent János templom,
melyet a rend feloszlatása után a pálosok,
1814-től a ciszterci rend pasztorált. Ekkor kapta ismertebb titulusát.
1950 után az egyházmegye igyekezett lehetőség szerint ex-ciszterciekre bízni a plébánia vezetését.
1995-től ismét a rend kezelésében van.

Tárnok R.K. Plébánia
Szervezet/testület · 1725-

1725-ben újjászervezett plébánia.