2872 találat látható

Iratképző

Káloz R.K. Plébánia

 • Szervezet/testület
 • 1749-

1749-ben alapított plébánia.
A községet korábban a simontornyai ferencesek látták el.

Kozma Imre

 • HU RMEGyL III.C
 • Személy
 • 19. század második fele

Benedek Vince

 • HU RMEGyL III.D
 • Személy
 • 19. század második fele - 20. század első fele

Horváth Miklós

 • HU RMEGyL III.E
 • Személy
 • 1876-1960

Ittzés Mihály

 • HU RMEGyL III.F
 • Személy
 • 1904-1950

Dubovay Ilona

 • HU RMEGyL III.H
 • Személy
 • 20. század

Lázár György

 • HU RMEGyL III.J
 • Személy
 • 20. század

Kovácsics Sándor

 • HU RMEGyL III.K
 • Személy
 • 20. század első fele

Kutas Kálmán

 • HU RMEGyL III.L
 • Személy
 • 1888-1984

Bárány Gyula

 • HU RMEGyL III.M
 • Személy
 • 1927-2003

Puskás János

 • HU RMEGyL III.N
 • Személy
 • 20. század

Plachy Lajos

 • HU RMEGyL III.O
 • Személy
 • 1914-1993

Payr Sára

 • HU RMEGyL III.P
 • Személy
 • 20. század

Szabó József

 • HU RMEGyL III.R
 • Személy
 • 1902-1986

Fodor Kálmán

 • HU RMEGyL III.S
 • Személy
 • 1894-1961

Böjtös Sándor

 • HU RMEGyL III.T
 • Személy
 • 1913 - 20. század vége

Kapi Béla

 • HU RMEGyL III.V
 • Személy
 • 1879-1957

Kunos Jenő

 • HU RMEGyL III.W
 • Személy
 • 1914-1994

Kovács Géza

 • HU RMEGyL III.Z
 • Személy
 • 20. század

Túrmezei János

 • HU RMEGyL III.BB
 • Személy
 • 20. század

Tekus Ottó

 • HU RMEGyL III.DD
 • Személy
 • 1919-2008

Budaker Oszkár

 • HU RMEGyL IV.C
 • Személy
 • 1896-1952

Németh Károly

 • HU RMEGyL IV.D
 • Személy
 • 20. század

Lepsény R.K. Plébánia

 • Szervezet/testület
 • 1772-

Középkori eredetű, 1772-ben újjászervezett plébánia.
1993-ban a veszprémi püspökségtől csatolták a székesfehérvári egyházmegyéhez.

Lovasberény R.K. Plébánia

 • Szervezet/testület
 • 1753-

A török idők után a protestánssá lett községben a katolikus pasztoráció a kastélykápolnában indult meg 1719-ben.
1753-tól plébánia.

Martonvásár R.K. Plébánia

 • Szervezet/testület
 • 1788-

A település a török után Tárnok, majd 1749-től Ráckeresztúr filiája.
1772-től helyben lakó ferencesek pasztorálják.
A plébánia megszervezése 1788-ban történt.

Mezőszilas R.K. Plébánia

 • Szervezet/testület
 • 1935-

A Mezőszilas település 1942-ig Szilasbalhás néven szerepelt.
Egyházigazgatási szempontból 1935-től önálló plébánia, korábban Dég filiális települése.
A veszprémi egyházmegyéből 1993-ban csatolták a székesfehérvári egyházmegyéhez.

Mór R.K. Plébánia

 • Szervezet/testület
 • 1695-

A török után 1695-ben újjászervezett plébánia.
1695-1951-ig, és 1991-1998 között kapucinus szerzetesek vezetik.

Solymár R.K. Plébánia

 • Szervezet/testület
 • 1724-

A település 1716-ig Pilisvörösvár filiája,
plébániáját hivatalosan 1724-ben szervezik csak meg.

Nadap R.K. Plébánia

 • Szervezet/testület
 • 1761-

1761-ben megszervezett plébánia.
A település korábban Lovasberény filiája volt.

Pátka R.K. Plébánia

 • Szervezet/testület
 • 1746-

A korábban ferencesek által pasztorált településen 1746-ban szerveztek pléábániát

Perkáta R.K. Plébánia

 • Szervezet/testület
 • 1752-

A korábban ferencesek által pasztorált település plébániáját 1752-ben szervezték meg.

Győry család

 • Család

1560-ban már nemesi család.
1775-ben kapta meg Győry Ferenc (IV.) a perkátai kastélyt, aki főispáni méltóságot is betöltött.
1785-ben nyert a család grófi címet.
1790-ben bekövetkezett halála után Győry Ferenc (V.) vezette a birtokot, majd Győry László (+1882).
Halála után lányai között osztották szét; a kastély Győry Teréz kapta meg,

Pusztazámor R.K. Plébánia

 • Szervezet/testület
 • 1931-

A település előbb Tárnok, majd 1752-tõl Sóskút filiája.
1923-tól kihelyezett káplán kezd önnállóan anyakönyvezni, 1931-ben önálló lelkészséggé szerveződik.

Ráckeresztúr R.K. Plébánia

 • Szervezet/testület
 • 1749-

Kezdetben Tárnok filiája, 1734-től helyben lakó lelkésszel.
1749-től önálló plébánia.

Sárbogárd R.K. Plébánia

 • Szervezet/testület
 • 1862-

A települést kezdetben az abai jezsuiták látták el, 1770-től Sárszentmiklós filiája volt.
Önálló plébániává 1862-ben szerveződött..

Sárosd R.K. Plébánia

 • Szervezet/testület
 • 1788-

A település Perkáta filiája 1788-ig, amikor plébániává szervezik.

Seregélyes R.K. Plébánia

 • Szervezet/testület
 • 1788-

A település kezdetben Aba filiája.
A plébániát 1788-ban szervezték meg.

Füle R.K. Plébánia

 • Szervezet/testület
 • 1749-

1749-ben újjászervezett plébánia.

Székesfehérvár-Nagyboldogasszony R.K. Plébánia

 • Szervezet/testület
 • 1944-

1944-ban mesterségesen kialakított lelkészség, 1948-tól plébánia Székesfehérvár belvárosában.
Temploma az egykor jezsuiták által épített Nepomuki Szent János templom,
melyet a rend feloszlatása után a pálosok,
1814-től a ciszterci rend pasztorált. Ekkor kapta ismertebb titulusát.
1950 után az egyházmegye igyekezett lehetőség szerint ex-ciszterciekre bízni a plébánia vezetését.
1995-től ismét a rend kezelésében van.

301-350 találat a 2872 találat közül