Szabó József

Azonosítási adatcsoport

Entitás típusa

Személy

Kitüntetett névalak

Szabó József

Párhuzamosan használt névalakok

Egyéb szabvány szerinti névalak(ok)

Egyéb névalak(ok)

A szervezetek/testületek egyedi azonosítói

Leírási adatcsoport

Létezés időköre

1902-1986

A levéltár története

Helyek

Jogállás

Funkció, foglalkozás, tevékenység

lelkész, püspök

Feladatkör, hatáskör

Szervezeti felépítés/geneológia

Tágabb összefüggések

Kapcsolatok adatcsoport

Access points area

Occupations

Ellenőrző adatcsoport

Iratképző azonosító

HU RMEGyL III.R

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

A leírás karbantartására vonatkozó megjegyzések

  • Vágólap

  • Exportálás

  • EAC