Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára

Leltári jegyzék
Jelzet Emelkedő irányú rendezés Cím Leírási szint Dátum Digitális objektum
c Felsőbbhatósági körlevelek állag 1949‒1950
e Számadási iratok állag 1889‒1955
h Választói névjegyzékek állag 1907–1952
p Vegyes, limbus állag
296 Nyírbátori egyházközség iratai fond 1818–1944
b Jegyzőkönyvek állag 1818–1895
c Igazgatási iratok állag 1834–1940
e Számadási iratok állag 1823–1944
a Anyakönyvek állag 1933–1947
d Igazgatási iratok állag 1878–1962
c Igazgatási iratok állag 1940‒1989
d Számadási iratok állag 1938‒1989
f Vegyes iratok állag é. n.
306 Nyírkáta-gebei egyházközség iratai fond 1822‒1939
c Felsőbbhatósági körlevelek állag 1949‒1982
d Igazgatási iratok állag 1871‒1995
g Számadási iratok állag 1800‒1803
d Felsőbbhatósági körlevelek állag 1948‒1997
351 Sarkadkeresztúri egyházközség iratai fond 1853‒1979
a Anyakönyvek állag 1936‒1940
e Számadási iratok állag 1897‒1978
f Bírósági iratok állag 1909
i Iskolai iratok állag 1906‒1957
j Munkatervek állag 1931‒1981
q Egyházlátogatási jegyzőkönyvek állag 1809‒1970
b Jegyzőkönyvek állag 1768‒1816
378 Szentjobbi egyházközség iratai fond 1755–1786
410 Tiszaörsi egyházközség iratai fond 1754‒1767
a Anyakönyvek állag 1802‒1989
a Anyakönyvek állag 1918‒1963
e Számadási iratok állag 1892‒1988
457 Hagymásláposi egyházközség iratai fond 1767‒1824
b Anyakönyvek állag 1767‒1824
d Tanárkari jegyzőkönyvek állag 1749–1947
f Rectoratusok és praeceptoratusok iratai állag 1767–1898
h Nyug- és Gyámintézet jegyzőkönyvei állag 1859–1896
i Szupplikációra vonatkozó iratok állag 1852–1952
k Kollégiumi felsegítési akció és Kollégiumi Jubileumi Alap iratai állag 1938–1979
a Tanárkari jegyzőkönyvek állag 1893–1966
d Alapvizsga és lelkészképesítés jegyzőkönyvei állag 1889–1958
a Tanárkari jegyzőkönyvek állag 1893–1914
d Magánvizsgai jegyzőkönyv állag 1870–1877
a Igazgatói iratok állag 1924–1953
j Haladási és mulasztási naplók, tanmenetek állag 1797–1974
k Érettségi vizsgai jegyzőkönyv és anyakönyv állag 1853–1995
o Pénztári iratok állag 1869–1949
p Leltárak állag 1835–1989
008 Tanítóképző és Líceum iratai fond 1866–1961
010 Kollégiumi törvényszék iratai fond 1709–1911
b Vétségkönyvek állag 1800–1874