fond 63 - Sopronhorpács plébánia iratai és anyakönyvei

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU GyEL V.63

Cím

Sopronhorpács plébánia iratai és anyakönyvei

Dátum(ok)

  • 1731–1997. (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

1,15 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

A megőrzés története

Beszállítás éve: 2004

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

Kötetek (1731–1997)

Vegyes anyakönyv (kereszteltek 1731–1755; háza-sultak 1756–1827; meghaltak 1757–1827)
Kereszteltek anyakönyve 1755–1827
Kereszteltek anyakönyve 1828–1861
Kereszteltek anyakönyve 1862–1918
Házasultak anyakönyve 1828–1890
Házasultak anyakönyve 1891–1948
Meghaltak anyakönyve 1828–1890
Meghaltak anyakönyve 1891–1997
Jegyesek anyakönyve 1919–1941
Plébániához érkezett leiratok protokolluma 1829–1857
Plébániai összeírás, levelezés, leiratok 1787–1800
Plébániai inventárium, összeírás 1836
Püspöki leiratok, levelezés 1767–1829
Plébániai egyházlátogatási jegyzőkönyv, levelezés XVIII. sz. (időrend nélkül)
Pénztárkönyvek (5 db) XIX–XX. sz
Iktató, postázási és hirdető könyvek (7 db) XX. sz

Dobozok (1848–XX. sz.)

I. doboz: Hittan naplók; Alapítványi iratok; Temető víztelenítésének dokumentációja; Hirdető és perselykönyvek.
II. doboz: Műemléki helyreállítás dokumentá-ciója; Adatlapok
III. doboz: Plébániai iratok 1848–XX. sz. kö-zepe
IV. doboz: Misealapítványok, Leltárak, Gazda-sági iratok, Vegyes, töredékes iratok
Az egyházmegye 1881–es nagy méretű térképe

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek