fond 100 - Nemeskér plébánia iratai és anyakönyvei

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU GyEL V.100

Cím

Nemeskér plébánia iratai és anyakönyvei

Dátum(ok)

  • 1787 - 2004 (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

0,48 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

Beszállítás éve: 2015.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

Kötetek (1787–2004):

Áttértek anyakönyve 1966.
Templomszámadás könyv 1787–1903
Iktatókönyv 1944–2004
Iktatókönyv 1961–1979
Postakönyv 1960.
Egyházközségi pénztárkönyv 1969–2000
Intenciós könyv 1971–1977
Intenciós könyv 1979–1994

Dobozok (XX. sz.)

I. doboz
Zárszámadások, zárókimutatások, költségvetések, jegyzőkönyvek, 1970-80-as évek
Nemeskér története
Költségvetések, jegyzőkönyvek, zárszámadások, leltárak, 1960-as évek
Vegyes plébániai iratok, Molnár Józsefné végrendelete
Nemeskéri plébánia templom és torony tatarozása 1971
Tetőszerkezet felújítása 1973
Nemeskéri plébánia leltára 1951, 1960. Költségvetések, zárókimutatások, zárszámadások 1980, 1990.
Perselyfüzet 1988.

II. doboz
Szentbeszédek
Kereszteltek anyakönyv másolat 1984.

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek