fond 90 - Mihályi plébánia iratai és anyakönyvei

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU GyEL V.90

Cím

Mihályi plébánia iratai és anyakönyvei

Dátum(ok)

  • 1706 - 2001 (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

Kötetek (1706–2000):

Vegyes anyakönyv I. (ker. 1706–1746, ház. 1741–1746)
Kereszteltek anyakönyve I. 1746–1810
Kereszteltek anyakönyve II. 1811–1826
Kereszteltek anyakönyve III. 1827–1845
Kereszteltek anyakönyve IV. 1846–1873
Kereszteltek anyakönyve V. 1874–1896
Kereszteltek anyakönyve VI. 1897 – 1923
Bérmáltak anyakönyve 1920–
Jegyesek anyakönyve I. 1916–1939
Jegyesek anyakönyve II. 1940–1983
Jegyesek anyakönyve 1959–1999
Jegyesek anyakönyve 1983–1999
Házasultak anyakönyve I. 1747–1826
Házasultak anyakönyve II. 1827–1860
Házasultak anyakönyve III. 1861–1905
Házasultak anyakönyve IV. 1906–1947
Meghaltak anyakönyve I. 1755–1826
Meghaltak anyakönyve II. 1827–1845
Meghaltak anyakönyve III. 1846–1876
Meghaltak anyakönyve IV. 1876–1896
Meghaltak anyakönyve V. 1897–1934
Meghaltak anyakönyve VI. 1935–1996
Protocollum, resolutiones casuum) 1771–1855
Circulare 1750–1794
[1916–1927 Postakönyv (küldemények jegyzéke); Jegyesek anyakönyve 1916–1939]
1927–1930; 1931–1939; 1940–1944; Tárgymutató
Plébániai iktatókönyv 1944–1952.
Egyházközségi képviselőtestületi jegyzőkönyv 1908–1918
Egyházközségi képviselőtestületi jegyzőkönyv1942–1961
Postakönyv (küldemények jegyzéke) 1916–1927
Számadáskönyv, 1832–1891
Számadáskönyv, Kisfalud, 1832–1891
Számadáskönyv, Vadosfa, 1832–1891
Pénztári napló, 1904–1941
Pénztári napló 1942–1985.
Templompénztári és alapítványpénztári napló, 1932–1939
Alapítványi napló 1904–1917.
Alapítványi számadás, 1903–1914
Egyházi adó–regiszter, 1969–1973
Munkanapló a vadosfai templom renoválásáról, 1978–1985
Adománygyűjtő igazolvány, 1936–1937
Szent László Társulat tagkönyve, 1861–1885
Alapítványok törzskönyve, 1892–1903
Iskolaszéki jegyzőkönyv, 1877–1932
Hirdetési könyv, 1915–1919
Kisfaludi iskolaszéki jegyzőkönyv és hozzátartozó szálas iratok
A kisfaludi egyházközségi adókivetés
A mihályi óvoda haladási naplója 1947–1948.
A kisfaludi iskola jegyzőkönyvei 1930–
Vadosfa temploma. 1892– c. kötet: Szalay György mihályi plébános vadosfai számadásai és (kor)történeti följegyzései.

Dobozok (XVIII–XX. sz.):

I. doboz: XVIII–XIX. századi vegyes iratok (jegyzőkönyvek, alapítványok, régi szentségi ügyek; különlegességek: tanúkihallgatási jegy-zőkönyv a vadosfai tumultusról 1752. I. 31.; Barthodeiszky cs. misealapja 1822.; 1874. évi egyházlátogatás jkv–e).
II. doboz: XIX–XX. sz–i vegyes iratok (Kisfa-lud filia iratai – töredékesen, ld. még más do-bozokban is; a mihályi zárda építésére vonat-kozó iratok, 1908; vegyes mihályi anyag: leve-lezés, számadások).
III. doboz: XIX–XX. századi vegyes iratok (lel-tárak, összeírások, kimutatások, levelezés, hit-tan).
IV. doboz: Kő Antal plébános iratai (diákkori vázlatfüzetek, teológiai– és beszédjegyzetek, vegyes iratok).
V. doboz: XX. századi vegyes iratok (óvodai kimutatások, hivatalos levelezés, lymbus).
VI. doboz: XX. századi vegyes iratanyag (isko-lai iratok, hivatalos levelezés, kimutatások).
VII. doboz: XX. századi vegyes anyag.
VIII. doboz: XIX–XX. századi vegyes iratok (Wurdits Imre kántortanító iratai; Szabados Ferenc és tsai kihágási ügye – 1922; prédiká-ciós jegyzetek; Lányi János pléb. személyes iratai; tervrajzok, alaprajzok).
IX. doboz: XVIII., XX. századi vegyes iratok (plébános contra mihályi és kisfaludi lakosok – 1766 körül; fényképek, nyomódúc a vadosfai templom homlokzatáról, lélekössze-írások, adókönyvek).
X. doboz: XX. századi vegyes iratok (betét-könyvek, pénztári ügyek, vegyes levelezés).
XI. doboz: vegyes XX. századi gazdasági ira-tok.
XII. doboz: vegyes XIX–XX. századi iratok (iskolaügy, iskolaszék; a két leányiskola alapí-tólevele és tervrajzai (1887–1910); Kő Antal jegyzetei).
XIII. doboz: Kő Antal plébános jegyzetei, be-szédvázlatai.
XIV. doboz: XX. századi vegyes iratok (lélek-összeírás; A plébános titka c. színdarab kéziratai, vegyes iratok)

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek