fond 85 - Magyarkeresztúr plébánia iratai és anyakönyvei

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU GyEL V.85

Cím

Magyarkeresztúr plébánia iratai és anyakönyvei

Dátum(ok)

  • 1732–XX. sz. (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

0,5 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

Beszállítás éve: 2006.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

Kötetek (1732–1986):

Vegyes anyakönyv I. (kereszteltek 1732–1831, há-zasultak 1746–1831, meghaltak 1746–1758.)
Vegyes anyakönyv II. (kereszteltek 1831–1864, házasultak 1831–1869, meghaltak 1831–1869)
Kereszteltek anyakönyve I. 1864–1906.
Kereszteltek anyakönyve II. 1906–1931.
Bérmáltak anyakönyve 1970, 1974.
Eljegyzési anyakönyv 1937–1986.
Házasultak anyakönyve I. 1869–1947.
Meghaltak anyakönyve I. 1758–1811.
Meghaltak anyakönyve II. 1869–1936.
Protokollum 1771–1852.
Számadáskönyv 1831–1902.
Egyházi adó 1963–1983.
Pénzbeszedési napló 1969–1977.
Idegenforgalom 1968–1980.
Pénztári napló 1904–1987
Alapítványi törzskönyv 1814–1897
Sopronnémeti templomszámadás 1903–1910

Dobozok, csomók (XIX–XX. sz.)

I. csomó: Magyarkeresztúri plébániai iratok (XVIII–XX. sz.)

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek