fond 83 - Lövő plébánia iratai és anyakönyvei

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU GyEL V.83

Cím

Lövő plébánia iratai és anyakönyvei

Dátum(ok)

  • 1695 - 2005 (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

1,41 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

Beszállítás éve: 2015.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

Kötetek (1695–2005):

Vegyes anyakönyv I. (ker., ház. 1695–1787, áttértek 1734–1786)
Vegyes anyakönyv II. (hal. 1731–1813, templomszámadás 1734–1827, lélekösszeírás 1731)
Vegyes anyakönyv III. (ker. 1787–1827, bérm. 1903–1940, historia domus 1700–1943)
Vegyes anyakönyv IV. (hal. 1814–1820, áttértek 1907–1940, jegyesek 1908–1940)
Kereszteltek Anyakönyve I. 1827–1858
Kereszteltek Anyakönyve II. 1859–1924
Index a kereszteltek anyakönyveihez 1695–1924
Jegyesek naplója 1960–1981.
Házasultak anyakönyve I. 1787–1827
Házasultak anyakönyve II. 1827–1891
Index a házasultak anyakönyveihez 1695–1891
Meghaltak anyakönyve I. 1827–1870
Meghaltak anyakönyve II. 1871–1895
Index a meghaltak anyakönyveihez 1731–1945
Iktatókönyv 1943–1963
Iktatókönyv 1963–1971
Postakönyv 1971–2005
Protocollum 1749–1785
Protocollum 1785–1826
Protocollum 1826–1859
Templompénztárkönyv 1827–1899
Templompénztári napló 1902–1952
Templompénztárkönyv 1952–1970
Egyházközségi pénztárkönyv 1962–1977
Templompénztárkönyv 1971–2000
Templompénztárkönyv 1971–1980
Egyházközségi pénztárnapló 1979–1989
Egyházközségi pénztárkönyv – Temető 1970–2000
Lélekösszeírás 1762–1829
Szilasy János: Theológia pastoralis – Szombathelyi szeminárium jegyzetei 1820/21. tanév

Dobozok (XIX–XX. sz.)

I. doboz
Zárszámadások, jegyzőkönyvek 1930–2000-es évek; Lővöi plébánia államadóssági kötvény 1892.; Özv. Szép Gáspárné hagyatékának elszámolása; Végrendeletek: Nagy Józsefné, Róka Anna, Gayer András, Hatczinger István, Kontor Anna, Szép Gáspárné, Horváth László, Telek ügyek 1915; Német–Lövő templom földje – térkép; Püspöki tájékoztatók, rendeletek 1940-es évek; 1948. szeptember 11. államosítás ügye–óvoda, plébánia; Kőfaragás–Szembemiséző oltár; Szentbeszédek

II. doboz
Vegyes plébániai iratok 1800-as évektől 1960-as évekig; Költségvetések, zárszámadások, jelentések, egyházközségi képviselő testületi jegyzőkönyvek
III. doboz
Vegyes plébániai iratok 1960–2000-as évek; Canonica Visitatio 1874, 1912, 1934; Hittan óravázlatok; 1 birtokív; 1952-es végzés Soproni Járásbíróságtól; Felújítási ügyek, tervrajzok,

IV. doboz
Lövői értéknyilvántartás könyve; Szent Antal persely 1961–1977; Stólakönyv 1962–1991; Horváth István Elmélkedések I–II., IV–VI.; Mecserics Géza honvéd zsoldkönyve + levelezése; Szépné leányiskola számadása 1922, 1924–1926, 1929–1930; lövői zárda leltára;- Teológiai jegyzetek – Fontes Revelations

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó levéltári egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek