fond 062 - Lepsény R.K. Plébánia iratai

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU SzfvPL VII.062

Cím

Lepsény R.K. Plébánia iratai

Dátum(ok)

  • 1853-1927 (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

0,01 ifm.

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

(1772-)

Szervtörténet

Középkori eredetű, 1772-ben újjászervezett plébánia.
1993-ban a veszprémi püspökségtől csatolták a székesfehérvári egyházmegyéhez.

A megőrzés története

2014-ben a kálozi iratanyag rendezésekor derült ki a kötet valós provenienciája

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

Kálozi plébániáról került a levéltárba 2005-ben, letét.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Egyetlen kötet, mely 1853-1860 közt vegyes anyakönyvként; 1917-1929 között Historia domusként szolgált

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek