fond 81 - Lébény plébánia iratai és anyakönyvei

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU GyEL V.81

Cím

Lébény plébánia iratai és anyakönyvei

Dátum(ok)

  • 1727–XX. sz. (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

4,09 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

Beszállítás éve:2006, 2012

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

Kötetek (1727–2005)

Vegyes anyakönyv I. (halottak 1735–1826., há-zasultak 1736–1820.)
Vegyes anyakönyv II. (kereszteltek anyakönyve 1853–1862., házasultak anyakönyve 1853–1910., halottak anyakönyve 1853–1858.)
Kereszteltek anyakönyve I. 1727–1762.
Kereszteltek anyakönyve II. 1763–1827.
Kereszteltek anyakönyve III. 1827–1852.
Kereszteltek anyakönyve V. 1863–1888.
Kereszteltek anyakönyve VI. 1889–1919.
Bérmáltak anyakönyve I. 1906–2005.
Jegyesek anyakönyve I. 1911–1942.
Jegyesek anyakönyve II. 1942–1966.
Házasultak anyakönyve II. 1820–1826.
Házasultak anyakönyve III. 1827–1852.
Házasultak anyakönyve V. 1911–1962.
Meghaltak anyakönyve II. 1827–1852.
Meghaltak anyakönyve IV. 1858–1906.
Meghaltak anyakönyve 1908–1955.
Az Egyházból kilépők és Egyházba visszatérők nyilvántartása 1943–1950.
Protocollum 1816–tól
Liber Altiorum Ordinum ab anno 1857–Ecclesiae et Parochiae Lébény ab anno 1879
Canonica Visitatiók 1766–1896.
Varie Encyclice Constitutiones ac decreta… 1749–1816.
Összeírás (Rationes Ecclesie) 1748–1779.
Templomszámadási főkönyv 1911–1951.
Pénztárnapló 1952–1990.
A lébényi egyházközösség pénztárnapló 1931–1951.
Kis pénztárnapló 1950–1977.
Templom pénztárnapló 1945–1961.
Templompénztár 1962–1987.
Templompénztár 1988–1991.
Kegyúri váltságalap pénztárnaplója 1945–1951.
Alapítványi napló 1880–1941.
Alapítványi számadás 1908–1945.
Postakönyv 1942–1962.
Iktatókönyv 1943–1961.
Iktatókönyv 1967–1974.
Iktatókönyv 1975–1999.
Katolikus lélek kataszter indexe 1950–től.
August Essenwein – A lébényi templom restauráslásának tervei 1906.
Plébániai könyvtárkatalógus – év nélkül
A lébényi katolikus olvasókör könyvtárának jegyzéke 1906.
Plébániai levéltári mutató
Emlékkönyv
Dogmatikai tételek
Szentbeszédek 1943–1953.
Költemények
Időszaki pénztárjelentés, egyházközség 1992–1999.
Időszaki pénztárjelentés, templom 1992–1999.

Dobozok, csomók (XVIII–XX. sz.)

I. doboz: A lébényi templom 700 éves jubile-uma 1956–ban (album), Képi anyag, Historia Domus, Vegyes iratok 1978–tól, Egyházköz-ségi irattár 1979., Egyházközségi irattár 1980., Lébényi egyházközség irattára 1981–1990., Lébényi plébánia irattára 1981–1990.
II. doboz: Iratok, jegyzőkönyvek, zárszám-adások, A Kegyes Alapítvány iratai 1780, 1862, 1886, 1891 (3 db), 1897, Határozatok és egyéb ügyiratok, Egyesületek okmányai, Vegyes szálas iratok XVIII–XIX. sz., Kegyúri váltság alapiratai, Lébényi plébánia könyvtá-rának leltára, Képi anyag XX. sz.
III. doboz: Vegyes iratok 1737–1840., Vegyes iratok 1802–1849., Leltárak XIX–XX. sz., Régi ügyiratok XVIII–XIX. sz.
I. csomó: Vegyes szálas iratok XVIII–XIX. sz.
II. csomó: Vegyes szálas iratok XX. sz.

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek