110 találat látható

Levéltári leírás
Csak legfelső szintű leírások
Nyomtatási előnézet Megtekintés:

1 eredmények digitális objektummal/tartalommal Digitális objektummal rendelkező találatok

H – Gyűjtemények

 • HU VPKL H

A levéltár által mesterségesen létrehozott gyűjtemények,mint mikrofilmtár, tervtár, fotótár, oklevéltár és az anyakönyvi másodpéldányok gyűjteménye.

B - Káptalani levéltár

 • HU VPKL B
 • fondcsoport

A levéltár iratanyagának szerkezete híven tükrözi a káptalan egyes tevékenységi köreinek alakulását. Jelenkori állapotában magában foglalja a káptalan magánlevéltári iratanyagát, gazdasági és alapítványi iratait.

Váci Székeskáptalan

C - Plébániai levéltár

 • HU VPKL C
 • fondcsoport

Az egyes plébániákon keletkezett maradandó értékű iratokat foglalja magában. Közülük a legfontosabbak az anyakönyvek, melyek családfakutásokhoz elengedhetetlen források. Helytörténeti kutatásokhoz fontos források a historia domusok, melyekből megismerhető a plébániák története.

Váci Egyházmegye

G – Hagyatékok

 • HU VPKL G

Az egyházmegye elhunyt papjai után maradt magánjellegű, maradandó értékkel bíró iratok.

F – Gazdasági levéltár

 • HU VPKL F

A váci püspöki uradalom több tízezer holdas gazdaságának igazgatásával kapcsolatban keletkezett iratanyag.

E - Espereskerületi levéltár

 • HU VPKL E

Az egyházmegye egyes kerületeinek vezetői, az esperesek által keletkeztetett iratok. Ezek általában azon a plébánián maradtak, ahol az esperes egyben plébános volt. Az itt található fondok tehát az egyes plébániákról kerültek begyűjtésre.

D - Szemináriumi levéltár

 • HU VPKL D

Azokat az iratokat tartalmazza, melyeket a váci egyházmegyei papnevelő szeminárium, mint intézmény keletkeztetett, vagy oda érkezett és rendeltetésszerűen ott maradt.

Váci papnevelő intézet

III - Művek

 • HU JTMRL III
 • fondcsoport
1-24 találat a 110 találat közül