Showing 110 results

Archivistische beschrijving
Only top-level descriptions
Print preview View:

1 results with digital objects Show results with digital objects

H – Gyűjtemények

  • HU VPKL H

A levéltár által mesterségesen létrehozott gyűjtemények,mint mikrofilmtár, tervtár, fotótár, oklevéltár és az anyakönyvi másodpéldányok gyűjteménye.

B - Káptalani levéltár

  • HU VPKL B
  • fondcsoport

A levéltár iratanyagának szerkezete híven tükrözi a káptalan egyes tevékenységi köreinek alakulását. Jelenkori állapotában magában foglalja a káptalan magánlevéltári iratanyagát, gazdasági és alapítványi iratait.

Váci Székeskáptalan

C - Plébániai levéltár

  • HU VPKL C
  • fondcsoport

Az egyes plébániákon keletkezett maradandó értékű iratokat foglalja magában. Közülük a legfontosabbak az anyakönyvek, melyek családfakutásokhoz elengedhetetlen források. Helytörténeti kutatásokhoz fontos források a historia domusok, melyekből megismerhető a plébániák története.

Váci Egyházmegye

G – Hagyatékok

  • HU VPKL G

Az egyházmegye elhunyt papjai után maradt magánjellegű, maradandó értékkel bíró iratok.

F – Gazdasági levéltár

  • HU VPKL F

A váci püspöki uradalom több tízezer holdas gazdaságának igazgatásával kapcsolatban keletkezett iratanyag.

E - Espereskerületi levéltár

  • HU VPKL E

Az egyházmegye egyes kerületeinek vezetői, az esperesek által keletkeztetett iratok. Ezek általában azon a plébánián maradtak, ahol az esperes egyben plébános volt. Az itt található fondok tehát az egyes plébániákról kerültek begyűjtésre.

D - Szemináriumi levéltár

  • HU VPKL D

Azokat az iratokat tartalmazza, melyeket a váci egyházmegyei papnevelő szeminárium, mint intézmény keletkeztetett, vagy oda érkezett és rendeltetésszerűen ott maradt.

Váci papnevelő intézet

Resultaten 1 tot 24 van 110