7763 találat látható

Levéltári leírás
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:

17 eredmények digitális objektummal/tartalommal Digitális objektummal rendelkező találatok

Litterae missiles aliorum
Litterae missiles aliorum
Libri (ad gubernium spectantes)
Libri (ad gubernium spectantes)
Manuscripta / Kéziratok
Manuscripta / Kéziratok
Series in forulis
Series in forulis
Forulus 0-5
Forulus 0-5
Forulus 5
Forulus 5
Conradi, Norbertus: Manuscripta
Conradi, Norbertus: Manuscripta
„Representationes et fragmenta varia scholastica A. R. P. Stephani Pállya”
„Representationes et fragmenta varia scholastica A. R. P. Stephani Pállya”
„Rábi Sámuelnek Tráktája, mellyel Moyses törvénye, és az el jővő Messiás felől való hibájok a’ Zidóknak hirre adotik”
„Rábi Sámuelnek Tráktája, mellyel Moyses törvénye, és az el jővő Messiás felől való hibájok a’ Zidóknak hirre adotik”
Új kéziratok (1848–1950 közötti kéziratok)
Új kéziratok (1848–1950 közötti kéziratok)
1950 utáni kéziratok
1950 utáni kéziratok
Personalia nova (1848–1950 között elhunytak iratai)
Personalia nova (1848–1950 között elhunytak iratai)
1950 után elhunytak iratai
1950 után elhunytak iratai
Romániai rendfőnökség levéltára
Romániai rendfőnökség levéltára
Acta domus Podolinensis
Acta domus Podolinensis
Catalogus studiosorum Scholas Pias Clericorum Regularium, Pauperum Matris Dei Podolinii olim et nunc frequentantium ab Anno Domini 1643 (ad annum 1722)
Catalogus studiosorum Scholas Pias Clericorum Regularium, Pauperum Matris Dei Podolinii olim et nunc frequentantium ab Anno Domini 1643 (ad annum 1722)
A Magyarországi Kegyestanítórendbe fölvett növendékek névsora
A Magyarországi Kegyestanítórendbe fölvett növendékek névsora
Liber sacrorum
Liber sacrorum
Acta domus Prividiensis
Acta domus Prividiensis
Acta domus Nitriensis
Acta domus Nitriensis
Kecskeméti rendház levéltára
Kecskeméti rendház levéltára
Budapesti (pesti) rendház levéltára
Budapesti (pesti) rendház levéltára
Acta domus Carponensis
Acta domus Carponensis
Annales domus Rosenbergensis
Annales domus Rosenbergensis
*Máramarosszigeti rendház levéltára
*Máramarosszigeti rendház levéltára
*Mosonmagyaróvári rendház iratai (töredék)
*Mosonmagyaróvári rendház iratai (töredék)
Tatai rendház levéltára
Tatai rendház levéltára
Archivum domus Budensis
Archivum domus Budensis
Nyitrai hittudományi intézet iratai
Nyitrai hittudományi intézet iratai
Kolozsvári Kalazantinum (hittudományi és tanárképző intézet) levéltára
Kolozsvári Kalazantinum (hittudományi és tanárképző intézet) levéltára
Kolozsvári Kalazantinum (Romániai Rendtartomány) iratai
Kolozsvári Kalazantinum (Romániai Rendtartomány) iratai
Iskolák / Scholae
Iskolák / Scholae
Protocolla gymnasii Breznóbányensis
Protocolla gymnasii Breznóbányensis
Kecskeméti gimnázium levéltára
Kecskeméti gimnázium levéltára
Régi korszak (1950 előtt)
Régi korszak (1950 előtt)
Budapesti gimnázium levéltára
Budapesti gimnázium levéltára
*Máramarosszigeti gimnázium levéltára
*Máramarosszigeti gimnázium levéltára
Máramaros vármegye természetrajzi leírásához készített és gyűjtött jegyzetek
Máramaros vármegye természetrajzi leírásához készített és gyűjtött jegyzetek
Az állattan irodalma honunkban
Az állattan irodalma honunkban
Önéletrajz
Önéletrajz
Mások kéziratai
Mások kéziratai
Hanák Jánosnak szóló köszöntő versek és beszédek
Hanák Jánosnak szóló köszöntő versek és beszédek
Természetrajzi gyűjtemények lajstromai
Természetrajzi gyűjtemények lajstromai
Természettudósok életrajzainak gyűjteménye
Természettudósok életrajzainak gyűjteménye
Schirkhuber Móric (1807–1877) hagyatéka
Schirkhuber Móric (1807–1877) hagyatéka
Iratok
Iratok
Családi levelezés
Családi levelezés
Horváth Cyrill (1804–1884) hagyatéka
Horváth Cyrill (1804–1884) hagyatéka
Trautwein János (1819–1893) hagyatéka
Trautwein János (1819–1893) hagyatéka
Fekete Endre (1844–1923) hagyatéka
Fekete Endre (1844–1923) hagyatéka
1-50 találat a 7763 találat közül