545 találat látható

Levéltári leírás
Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:

Acta et fragmenta visitationis canonicæ

Ezek az iratok a Visitatio Canonica című kötetes sorozat kiegészítő forrásai. A sorozat azokat a jogszokásokat és joggyakorlatokat tartalmazza, amelyek pontosan és jogérvényesen a Visitatio Canonica című kötetekben lettek megállapítva. Tehát azokat az iratokat tartalmazza, amely az egyes plébániák jogviszonyait állapítják meg. Vonatkozik magára a templomra, pénztárára, a templom belső felszerelésére, az istentisztelet sorrendjére. Tárgya továbbá: a plébánia fundus instructusa, könyvtáre, a területén lévő leányegyházak, oratoriumok, kápolnák, szobrok keresztek, temetők, iskolák stb., lelkészi jövedelmek, a kegyurak és földesurak jogai és kötelességei, a lelkészek és hívek közti jogviszony, hívek vallásos és erkölcsi élete, maga a lelkész, az egyház szolgálatában álló világi személyek és különféle jámor alapítványok.

Acta parochialia

A sorozat az egyházmegye plébániáikra vonatkozó iratokat tartalmazza espereskerületi, azon belül pedig a plébániák rendjében. A sorozat létrejötte feltehetőleg a püspöki irattárolási rendszer átalakításakor, az 1830-as évek elején keletkezhetett különböző provenienciájú iratokból. Ez egészítette ki Rajczi Pál plébános, püspöki levéltáros a Somogy Megyei Levéltárban folytatott kutatásaival.

1-50 találat a 545 találat közül