Affichage de 10267 résultats

Description archivistique
Aperçu avant impression Hierarchy Affichage :

22 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Plébániai levéltárak
Plébániai levéltárak
Gyúró R.K. Plébánia iratai
Gyúró R.K. Plébánia iratai
AGE-jellegű anyagok (VI. szekrény)
AGE-jellegű anyagok (VI. szekrény)
Feltehetőleg Reisz Elemér hagyatékából származó lelkigyakorlatos jegyzetek, elmélkedések, szentbeszédek, nyomtatott vagy más által kézzel írt segédanyagok.
Feltehetőleg Reisz Elemér hagyatékából származó lelkigyakorlatos jegyzetek, elmélkedések, szentbeszédek, nyomtatott vagy más által kézzel írt segédanyagok.
A lőcsfalvi pap naplójából sorozat írásai
A lőcsfalvi pap naplójából sorozat írásai
Szeder Mihály vegyes írásai
Szeder Mihály vegyes írásai
Szeder Mihály (1910-1990)
Szeder Mihály (1910-1990)
Levelek az Asszisztenstől
Levelek az Asszisztenstől
Levelek az Asszisztenshez
Levelek az Asszisztenshez
Levelezés a római Curiával és a Szentszékkel
Levelezés a római Curiával és a Szentszékkel
Levelek a Generálistól
Levelek a Generálistól
Levelek a Generálishoz
Levelek a Generálishoz
Kisebb személyi hagyatékok
Kisebb személyi hagyatékok
Polgárdi R.K. Plébánia iratai
Polgárdi R.K. Plébánia iratai
Ráth Katalin Klára: Emlékezés 1945-1950 (internáló tábor)
Ráth Katalin Klára: Emlékezés 1945-1950 (internáló tábor)
Tóth Teréz Perpétua (1907–1986) jegyzetei
Tóth Teréz Perpétua (1907–1986) jegyzetei
Székesfehérvári Alsó espereskerület iratai
Székesfehérvári Alsó espereskerület iratai
Esperesi levéltárak
Esperesi levéltárak
Sugarak I–II
Sugarak I–II
Sugarak III (csonka évfolyam)–IV
Sugarak III (csonka évfolyam)–IV
Felső-Baranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájának iratai
Felső-Baranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájának iratai
Bankjegyek, pénzérmék
Bankjegyek, pénzérmék
Gyűjtemények
Gyűjtemények
Textíliák
Textíliák
Klenódiumok
Klenódiumok
Kéziratok, tanulmányok
Kéziratok, tanulmányok
Angster orgonarajz, forrás-feltüntetés nélkül
Angster orgonarajz, forrás-feltüntetés nélkül
Orgonatervek, -rajzok
Orgonatervek, -rajzok
Szigetvár, orgonaterv és kapcsolódó iratanyag
Szigetvár, orgonaterv és kapcsolódó iratanyag
Kisharsány, Angster orgona
Kisharsány, Angster orgona
Magyar-Ujfalu, Angster orgona
Magyar-Ujfalu, Angster orgona
Drávafok, orgonaalaprajzok
Drávafok, orgonaalaprajzok
Katádfa, orogonaterv
Katádfa, orogonaterv
Bürüs-Váradi orgona
Bürüs-Váradi orgona
Zaláta, orgona
Zaláta, orgona
Harkány, orgona
Harkány, orgona
Dencsháza, orgona
Dencsháza, orgona
Diósviszló, orgona
Diósviszló, orgona
Tervrajzok
Tervrajzok
Térképek
Térképek
Térképek, tervrajzok
Térképek, tervrajzok
Pecsétnyomók
Pecsétnyomók
Prédikációk
Prédikációk
Reformátusok Lapja
Reformátusok Lapja
Baranyai Református Őrálló
Baranyai Református Őrálló
Kálvinista Lobogó
Kálvinista Lobogó
Pécsi Református Kollégium iratai
Pécsi Református Kollégium iratai
Értesítők és egyéb iratanyagok
Értesítők és egyéb iratanyagok
Gazdasági iratok
Gazdasági iratok
Vizitációs anyag
Vizitációs anyag
Résultats 1 à 50 sur 10267