Affichage de 20189 résultats

Description archivistique
22 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques
Acta et fragmenta visitationis canonicæ
HU VFL I.01.07 · Série organique · 1464–1846
Fait partie de Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár

Ezek az iratok a Visitatio Canonica című kötetes sorozat kiegészítő forrásai. A sorozat azokat a jogszokásokat és joggyakorlatokat tartalmazza, amelyek pontosan és jogérvényesen a Visitatio Canonica című kötetekben lettek megállapítva. Tehát azokat az iratokat tartalmazza, amely az egyes plébániák jogviszonyait állapítják meg. Vonatkozik magára a templomra, pénztárára, a templom belső felszerelésére, az istentisztelet sorrendjére. Tárgya továbbá: a plébánia fundus instructusa, könyvtáre, a területén lévő leányegyházak, oratoriumok, kápolnák, szobrok keresztek, temetők, iskolák stb., lelkészi jövedelmek, a kegyurak és földesurak jogai és kötelességei, a lelkészek és hívek közti jogviszony, hívek vallásos és erkölcsi élete, maga a lelkész, az egyház szolgálatában álló világi személyek és különféle jámor alapítványok.

Jurisdictiones et dispensationes
HU VFL I.01.21.d · alsorozat · 1722–1833
Fait partie de Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár

Az egyházmegye területén élő szerzetesek és más egyházmegyés világi papok részére adott joghatóságok, valamint a szentszék és a megyéspüspök által adott különböző felmentések.