31 találat látható

Levéltári leírás
Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény Levéltára sorozat
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:
Gyülekezeti tisztújítások iratanyaga
Gyülekezeti tisztújítások iratanyaga
Gyülekezeti jegyzőkönyvek
Gyülekezeti jegyzőkönyvek
Lelkészi Munkaközösség munkájával kapcsolatos iratok
Lelkészi Munkaközösség munkájával kapcsolatos iratok
Halotti anyakönyvek
Halotti anyakönyvek
Egyházkormányzati iratok
Egyházkormányzati iratok
Vegyes iratok
Vegyes iratok
Lelkészi teológiai dolgozatok
Lelkészi teológiai dolgozatok
Vegyes iratok
Vegyes iratok
Hitoktatással kapcsolatos iratok
Hitoktatással kapcsolatos iratok
Népmozgalmi adatok
Népmozgalmi adatok
Közgyűlési és presbitériumi jegyzőkönyvek
Közgyűlési és presbitériumi jegyzőkönyvek
Sümeghy József egyházmegyei gyűjtése
Sümeghy József egyházmegyei gyűjtése
Államosítással és visszaigényléssel kapcsolatos iratok
Államosítással és visszaigényléssel kapcsolatos iratok
Segédkönyvek és kimutatások
Segédkönyvek és kimutatások
Egyéb egyházpénztári kimutatások, iratok
Egyéb egyházpénztári kimutatások, iratok
Pénztári mellékletek
Pénztári mellékletek
Gondnoki és egyházpénztári számadások
Gondnoki és egyházpénztári számadások
Keresztelési anyakönyvek
Keresztelési anyakönyvek
Téti gyülekezet történetét feldolgozó írások
Téti gyülekezet történetét feldolgozó írások
Téti evangélikus templom tatarozására vonatkozó iratok
Téti evangélikus templom tatarozására vonatkozó iratok
Gyülekezeti szakbizottságok jegyzőkönyvei
Gyülekezeti szakbizottságok jegyzőkönyvei
Iktatott iratok
Iktatott iratok
Téti Evangélikus Nőegylet iratanyaga
Téti Evangélikus Nőegylet iratanyaga
Esketési anyakönyvek
Esketési anyakönyvek
Konfirmációs anyakönyvek
Konfirmációs anyakönyvek
Jegyzőkönyvi mellékletek
Jegyzőkönyvi mellékletek
Kiemelt hagyatéki ügyek
Kiemelt hagyatéki ügyek
Orgonaépítésre vonatkozó iratok
Orgonaépítésre vonatkozó iratok
Másolati könyvek
Másolati könyvek
Anyakönyvi mutatók
Anyakönyvi mutatók
Vegyes anyakönyvek
Vegyes anyakönyvek