490 találat látható

Levéltári leírás
Közgyűlési iratok
HU RL A.01.d · állag · 1858–1926
Ennek része: Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára

A közgyűlésekre előkészített ügyiratok, jegyzőkönyvekkel, jegyzőkönyvi fogalmazványokkal vegyesen.. Az iratokat az iktatott igazgatási iratok közül emelték ki, elrendezésük a tárgyalás sorrendjében történt. Az iratokhoz külön segédkönyv nincs, a közgyűlések kéziratos és nyomtatott jegyzőkönyvi számai alapján kereshetők. Az alábbi évekből vannak meg: 1858, 1860-1886, 1891-1892, 1894-1898, 1901-1926, (egyes évek nagyon hiányosak), 1942.