450 találat látható

Levéltári leírás
Püspöki Hivatal
HU PEL I.1 · fond · 1227 - 2019
Ennek része: Pécsi Egyházmegyei Levéltár

A Püspöki Levéltár terjedelmét tekintve legnagyobb irategyüttese a püspöki hivatalban képződött egyházkormányzati iratanyag. Az ehhez kapcsolódó segédletek itt találhatók: PEL I.1.a.2. Az iratanyagból egyelőre a középkori oklevelek (1227–1599), anyakönyvi másodpéldányok (1825–1831), néhány hasznos irategyüttes,  és a 18–19. századi egyházlátogatási jegyzőkönyvek érhetők el. További egyházlátogatási jegyzőkönyvek kutathatók még a PEL I.1.c. állagban is.

Kötetek
HU PEL I.1.c · állag · 1691 - 1829
Ennek része: Pécsi Egyházmegyei Levéltár

Az 1950-es években, az akkori püspöki levéltáros létrehozott egy különálló gyűjteményt azokból a kötetekből, amelyek többniyre egyik levéltári anyagba sem voltak addig besorozva. Így jött létre egy vegyes állag, amely történeti értékében igen gazdag, és a benne található köteteket haszonnal tudják forgatni mind a családfa-kutatók, mind a tudományos kutatók.