180 találat látható

Levéltári leírás
Irathagyatékok
Nyomtatási előnézet Megtekintés:
Alapítványok, vegyes és személyi ügyek
Alapítványok, vegyes és személyi ügyek
Iskolaügyek és keresztelési viták a katolikusokkal
Iskolaügyek és keresztelési viták a katolikusokkal
Német nyelven írt levelek fogalmazványai
Német nyelven írt levelek fogalmazványai
A tót (szlovák) evangélikusok elszakadási ügye
A tót (szlovák) evangélikusok elszakadási ügye
Geduly Lajos dunáninneni püspök irathagyatéka
Geduly Lajos dunáninneni püspök irathagyatéka
Gáncs Aladár iratai
Gáncs Aladár iratai
Fritz (Fejes) László dr. iratai
Fritz (Fejes) László dr. iratai
Friedrich Lajos Teol. Otthon igazgatója iratai
Friedrich Lajos Teol. Otthon igazgatója iratai
Farbaky Jenő József prédikációi
Farbaky Jenő József prédikációi
Fabó András egyháztörténész
Fabó András egyháztörténész
Dubovszky Nándor hagyatéka
Dubovszky Nándor hagyatéka
Draskóczy Lajos eperjesi teol. tanár hagyatéka
Draskóczy Lajos eperjesi teol. tanár hagyatéka
Dezséry László püspök iratgyűjteménye
Dezséry László püspök iratgyűjteménye
Detre János hagyatéka
Detre János hagyatéka
Deák János teol. prof. hagyatéka
Deák János teol. prof. hagyatéka
Danhauser László iratai
Danhauser László iratai
Csonkáné Szabó Magda egyháztörténeti és teológiai írásai
Csonkáné Szabó Magda egyháztörténeti és teológiai írásai
Csetke-Nádosy család iratai
Csetke-Nádosy család iratai
Csengődy László hagyatéka
Csengődy László hagyatéka
Csaba Gyula, alesperes halálára (1945) vonatkozó iratok
Csaba Gyula, alesperes halálára (1945) vonatkozó iratok
Czenthe Miklós EOL levéltáros magánletétje
Czenthe Miklós EOL levéltáros magánletétje
Bujdosó János (Wallrabenstein Jakab) hagyatéka
Bujdosó János (Wallrabenstein Jakab) hagyatéka
Bruckner Győző történész, miskolci jogakadémiai dékán hagyatéka
Bruckner Győző történész, miskolci jogakadémiai dékán hagyatéka
Bredeczky Sámuel soproni líceumi tanár és földrajztudós iratai
Bredeczky Sámuel soproni líceumi tanár és földrajztudós iratai
145-168 találat a 180 találat közül