394 találat látható

Levéltári leírás
Evangélikus Országos Levéltár
Nyomtatási előnézet Megtekintés:
Iskolaügyek és keresztelési viták a katolikusokkal
Iskolaügyek és keresztelési viták a katolikusokkal
Prőhle Henrikné által átadott iratok
Prőhle Henrikné által átadott iratok
Grünvalszky Károly, orsz. főtitkár hagyatéka
Grünvalszky Károly, orsz. főtitkár hagyatéka
Hunka Béla evang. presbiter iratai
Hunka Béla evang. presbiter iratai
Kapi Béla dunántúli püspök irathagyatéka
Kapi Béla dunántúli püspök irathagyatéka
Kapi-Králik Jenő, Deák téri kántor hagyatéka
Kapi-Králik Jenő, Deák téri kántor hagyatéka
Karner Károly soproni teol.prof. iratai
Karner Károly soproni teol.prof. iratai
Kéri Henrik, a tolnai német helytörténet kutatója
Kéri Henrik, a tolnai német helytörténet kutatója
Kun-Kaiser József hagyatéka
Kun-Kaiser József hagyatéka
Mády Zoltán dunáninneni, északi ker. felügyelő, nyelvészprof. anyagai
Mády Zoltán dunáninneni, északi ker. felügyelő, nyelvészprof. anyagai
Maléter Pál és István iratai
Maléter Pál és István iratai
Marcsek János ózdi esperes, tiszaker. püspökhelyettes iratai
Marcsek János ózdi esperes, tiszaker. püspökhelyettes iratai
Margócsy József és fia Margócsy István hagyatéka (margócsy Emil hagyatéka az Ordass-gyűjteményben van)
Margócsy József és fia Margócsy István hagyatéka (margócsy Emil hagyatéka az Ordass-gyűjteményben van)
Mezei József újpesti evangélikus lelkész iratai
Mezei József újpesti evangélikus lelkész iratai
Payr Sándor soproni evang. teol.prof., egyháztörténész iratai
Payr Sándor soproni evang. teol.prof., egyháztörténész iratai
Oktatási intézmények
Oktatási intézmények
Soproni Evangélikus Hittudományi Kar
Soproni Evangélikus Hittudományi Kar
Budapesti (Fasori) Evangélikus Gimnázium
Budapesti (Fasori) Evangélikus Gimnázium
Budai Evangélikus Elemi Iskola
Budai Evangélikus Elemi Iskola
Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület
Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület
Budai Evangélikus Szeretetotthon (Sarepta)
Budai Evangélikus Szeretetotthon (Sarepta)
Iskolai és ifjúsági szervezetek
Iskolai és ifjúsági szervezetek
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek (KIE) evangélikus ága
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek (KIE) evangélikus ága
Evangélikus Munkásszövetség
Evangélikus Munkásszövetség
97-120 találat a 394 találat közül