7362 találat látható

Levéltári leírás
Nyomtatási előnézet Megtekintés:

10 eredmények digitális objektummal/tartalommal Digitális objektummal rendelkező találatok

A Ráday család éremgyűjteményére vonatkozó iratok
A Ráday család éremgyűjteményére vonatkozó iratok
A Róm. kat. anyaszentegyház kebeléből más felekezetekhez eltértek jegyzéke (1 név)
A Róm. kat. anyaszentegyház kebeléből más felekezetekhez eltértek jegyzéke (1 név)
A Somogyi Nagy Berek térképe (Takáts Gyula) + tervrajzok
A Somogyi Nagy Berek térképe (Takáts Gyula) + tervrajzok
A Szent Adalbert prépostság iratai
A Szent Adalbert prépostság iratai
A Tisza-belvíz Szabályozási Társaság ülésjegyzőkönyvei és számadásai
A Tisza-belvíz Szabályozási Társaság ülésjegyzőkönyvei és számadásai
A Veres Pálné Intézet szervezése
A Veres Pálné Intézet szervezése
A Veres Pálné leányinternátus törzskönyve
A Veres Pálné leányinternátus törzskönyve
A Vitka R. Katolikus Plébánia története
A Vitka R. Katolikus Plébánia története
A bakonytamási evangélikus egyház ágendáskönyve
A bakonytamási evangélikus egyház ágendáskönyve
A birtokokra vonatkozó iratok uradalmanként
A birtokokra vonatkozó iratok uradalmanként
A budapesti gimnáziumban 1923-ban érettségizett VIII.A. osztály (Sík Sándor osztálya) iratai
A budapesti gimnáziumban 1923-ban érettségizett VIII.A. osztály (Sík Sándor osztálya) iratai
A békési ág. hitv. evang. esperesség levéltárának leltára (eredeti)
A békési ág. hitv. evang. esperesség levéltárának leltára (eredeti)
A békési ág. hitv. evang. esperesség levéltárának leltára (másolat)
A békési ág. hitv. evang. esperesség levéltárának leltára (másolat)
A család egészét illető iratok, valamint a középkori gyűjtemény.
A család egészét illető iratok, valamint a középkori gyűjtemény.
A csicseri birtok záloglása és megosztása
A csicseri birtok záloglása és megosztása
A cta Scholastica
A cta Scholastica
A debreceni piarista gimnázium történelmi és földrajzi szertárának katonai és nyomtatott térképei
A debreceni piarista gimnázium történelmi és földrajzi szertárának katonai és nyomtatott térképei
A dunáninneni helvéciai vallástételt követő egyházkerület jegyzőkönyve
A dunáninneni helvéciai vallástételt követő egyházkerület jegyzőkönyve
A felvidéki jövedelmekre vonatkozó iratok
A felvidéki jövedelmekre vonatkozó iratok
A győri káptalan hiteleshelyi (országos) levéltára
A győri káptalan hiteleshelyi (országos) levéltára
A győri káptalan magánlevéltára
A győri káptalan magánlevéltára
A győri püspökség gazdasági levéltára
A győri püspökség gazdasági levéltára
A káptalan alapítványi iratai
A káptalan alapítványi iratai
A káptalan gazdasági iratai
A káptalan gazdasági iratai
49-72 találat a 7362 találat közül