192 találat látható

Levéltári leírás
Irathagyatékok
Nyomtatási előnézet Megtekintés:

Személyi és családi iratok

Gyermek-, ifjú-, diákkori írásai, zsengéi, tanulófüzete, naplója
Egyetemi szemináriumi dolgozatai
Családi és egyéb levelezés

Missziói tárgyú írások, műfordítás

„Finnország” Finn vonatkozású emlékek, prédikáció finnül Budapesten.
Vezérfonal missziótanulmányozó körök számára 1912.
Nyomdai levonatok (A belmisszió atyja, Schneller István, Isten hőse)
Nyomdai kéziratok (?), Vegyes iratok
Platon: Menon (fordítás, eredeti szöveg, preparáció)

Podmaniczky Pálné Vargha Ilona iratai és emlékei

Emlékkönyvek. Egyetemi jegyzetei, dolgozatvázlatai, kézírásával javított fogalmazványok. A Kisfaludy Társaság évlapjaiban megjelent közlemények nyomdai kéziratai. Költemények Podmaniczky Páltól (?), bizalmas feljegyzések.

Vegyes iratok II.

 1. Hemmen 1930-as évek
 2. Kék Kereszt, Iszákosmentő Misszió 1912 - 13, 1952
 3. Luther, Luther Társaság, Luther Szövetség 1904 – 1949
 4. MEKDSZ 1910 – 1948
 5. Népfőiskolák 1942 – 1943
 6. Pro Christo – Tahi 1929 – 1943
 7. Stewart A. Jakab 1937 – 1939
 8. Skót misszió (Levél 1913., Iskolai értesítő 1907 / 8
 9. Üdvhadsereg, baptisták 1914 – 1938
 10. Valláslélektani kongresszus Bécsben 1931.
 11. Zsidókérdés, zsidómisszió 1935 – 1944
25-48 találat a 192 találat közül