165 találat látható

Levéltári leírás
Irathagyatékok
Nyomtatási előnézet Megtekintés:
Dubovszky Nándor hagyatéka
Dubovszky Nándor hagyatéka
Fritz (Fejes) László dr. iratai
Fritz (Fejes) László dr. iratai
Gáncs Aladár iratai
Gáncs Aladár iratai
Geduly Lajos dunáninneni püspök irathagyatéka
Geduly Lajos dunáninneni püspök irathagyatéka
Iskolaügyek és keresztelési viták a katolikusokkal
Iskolaügyek és keresztelési viták a katolikusokkal
Prőhle Henrikné által átadott iratok
Prőhle Henrikné által átadott iratok
Grünvalszky Károly, orsz. főtitkár hagyatéka
Grünvalszky Károly, orsz. főtitkár hagyatéka
Hunka Béla evang. presbiter iratai
Hunka Béla evang. presbiter iratai
Kapi Béla dunántúli püspök irathagyatéka
Kapi Béla dunántúli püspök irathagyatéka
Kapi-Králik Jenő, Deák téri kántor hagyatéka
Kapi-Králik Jenő, Deák téri kántor hagyatéka
Karner Károly soproni teol.prof. iratai
Karner Károly soproni teol.prof. iratai
Kéri Henrik, a tolnai német helytörténet kutatója
Kéri Henrik, a tolnai német helytörténet kutatója
Kun-Kaiser József hagyatéka
Kun-Kaiser József hagyatéka
Mády Zoltán dunáninneni, északi ker. felügyelő, nyelvészprof. anyagai
Mády Zoltán dunáninneni, északi ker. felügyelő, nyelvészprof. anyagai
Maléter Pál és István iratai
Maléter Pál és István iratai
Marcsek János ózdi esperes, tiszaker. püspökhelyettes iratai
Marcsek János ózdi esperes, tiszaker. püspökhelyettes iratai
Margócsy József és fia Margócsy István hagyatéka (margócsy Emil hagyatéka az Ordass-gyűjteményben van)
Margócsy József és fia Margócsy István hagyatéka (margócsy Emil hagyatéka az Ordass-gyűjteményben van)
Mezei József újpesti evangélikus lelkész iratai
Mezei József újpesti evangélikus lelkész iratai
Payr Sándor soproni evang. teol.prof., egyháztörténész iratai
Payr Sándor soproni evang. teol.prof., egyháztörténész iratai
Árva György dr. írásai
Árva György dr. írásai
Berzsenyi Sándorné hagyatéka
Berzsenyi Sándorné hagyatéka
Biszkup Ferenc hagyatéka
Biszkup Ferenc hagyatéka
Bredeczky Sámuel soproni líceumi tanár és földrajztudós iratai
Bredeczky Sámuel soproni líceumi tanár és földrajztudós iratai
Bujdosó János (Wallrabenstein Jakab) hagyatéka
Bujdosó János (Wallrabenstein Jakab) hagyatéka
25-48 találat a 165 találat közül