192 találat látható

Levéltári leírás
Irathagyatékok
Nyomtatási előnézet Megtekintés:
Margócsy József és fia Margócsy István hagyatéka (margócsy Emil hagyatéka az Ordass-gyűjteményben van)
Margócsy József és fia Margócsy István hagyatéka (margócsy Emil hagyatéka az Ordass-gyűjteményben van)
Mezei József újpesti evangélikus lelkész iratai
Mezei József újpesti evangélikus lelkész iratai
Payr Sándor soproni evang. teol.prof., egyháztörténész iratai
Payr Sándor soproni evang. teol.prof., egyháztörténész iratai
Pálfy Miklós ev.teol.prof. hagyatéka
Pálfy Miklós ev.teol.prof. hagyatéka
Podhradszky János igehirdetés gyűjteménye
Podhradszky János igehirdetés gyűjteménye
Személyi és családi iratok
Személyi és családi iratok
Missziói tárgyú írások, műfordítás
Missziói tárgyú írások, műfordítás
Nyomtatványok, körlevelek, meghívók, jegyzetek vázlatok, Reök Iván: A szellemi világ c. könyvének német fordítása
Nyomtatványok, körlevelek, meghívók, jegyzetek vázlatok, Reök Iván: A szellemi világ c. könyvének német fordítása
Háztartási könyvek, raktári leltár, lakónyilvántartás, FÉBÉ fényképalbum
Háztartási könyvek, raktári leltár, lakónyilvántartás, FÉBÉ fényképalbum
Podmaniczky Pálné Vargha Ilona iratai és emlékei
Podmaniczky Pálné Vargha Ilona iratai és emlékei
Vegyes iratok II.
Vegyes iratok II.
Pósfay György genfi evangélikus lelkész iratai
Pósfay György genfi evangélikus lelkész iratai
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő irathagyatéka
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő irathagyatéka
Gratulációk Radvánszky Albert egyetemes felügyelői jubileumára
Gratulációk Radvánszky Albert egyetemes felügyelői jubileumára
Podmaniczky-kutatás
Podmaniczky-kutatás
Bene László: Források Radvánszky János 1703-1710 közötti működéséhez
Bene László: Források Radvánszky János 1703-1710 közötti működéséhez
Sántha Károly irathagyaték
Sántha Károly irathagyaték
Schanz Mátyás hagyatéka
Schanz Mátyás hagyatéka
Schulek Tibor lelkész iratai
Schulek Tibor lelkész iratai
Szász Miklósné, Dobó Edit hagyatéka
Szász Miklósné, Dobó Edit hagyatéka
Székács József bányakerületi püspök hagyatéka
Székács József bányakerületi püspök hagyatéka
Szimonidesz Lajos, prot.tábori püspök, egyháztörténész hagyatéka
Szimonidesz Lajos, prot.tábori püspök, egyháztörténész hagyatéka
Sztik Gyula és Sztik Gusztáv iratai
Sztik Gyula és Sztik Gusztáv iratai
Tomcsányi László hagyatéka
Tomcsányi László hagyatéka
25-48 találat a 192 találat közül