108 találat látható

Levéltári leírás
Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény Levéltára
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:
Zászkaliczky Pál iratadománya
Zászkaliczky Pál iratadománya
Tekus Ottó irathagyatéka
Tekus Ottó irathagyatéka
Bödecs Barnabás irathagyatéka
Bödecs Barnabás irathagyatéka
Schulek Tibor irathagyatéka
Schulek Tibor irathagyatéka
Dubovay Ilona irathagyatéka
Dubovay Ilona irathagyatéka
Lázár György irathagyatéka
Lázár György irathagyatéka
Kovácsics Sándor
Kovácsics Sándor
Bárány Gyula irathagyatéka
Bárány Gyula irathagyatéka
Veöreös Mihály és családja irathagyatéka
Veöreös Mihály és családja irathagyatéka
edvei Edvy család iratai
edvei Edvy család iratai
Laborczi Zoltán irathagyatéka
Laborczi Zoltán irathagyatéka
Szabó József irathagyatéka
Szabó József irathagyatéka
Fodor Kálmán irathagyatéka
Fodor Kálmán irathagyatéka
Katona család iratai
Katona család iratai
Puskás János irathagyatéka
Puskás János irathagyatéka
Plachy Lajos irathagyatéka
Plachy Lajos irathagyatéka
Payr Sára irathagyatéka
Payr Sára irathagyatéka
Túróczy Zoltán irathagyatéka
Túróczy Zoltán irathagyatéka
Kozma Imre irathagyatéka
Kozma Imre irathagyatéka
Benedek Vince irathagyatéka
Benedek Vince irathagyatéka
Horváth Miklós irathagyatéka
Horváth Miklós irathagyatéka
Ittzés Mihály irathagyatéka
Ittzés Mihály irathagyatéka
Kutas Kálmán kézirat hagyatéka
Kutas Kálmán kézirat hagyatéka
Budaker Oszkár igehirdetései
Budaker Oszkár igehirdetései
Evangélikus Hittudományi Egyetem győri kihelyezett hitoktatóképzésének iratai
Evangélikus Hittudományi Egyetem győri kihelyezett hitoktatóképzésének iratai
Győri Rotary Club iratai
Győri Rotary Club iratai
Hitoktatáshoz kapcsolódó kéziratok
Hitoktatáshoz kapcsolódó kéziratok
Németh Károly esperes iratai a hamburgi Luther-hétről
Németh Károly esperes iratai a hamburgi Luther-hétről
Harangszó szerkesztőség iratai
Harangszó szerkesztőség iratai
Téti Evangélikus Egyházközség iratai
Téti Evangélikus Egyházközség iratai
Esperesi Hivatal iratai
Esperesi Hivatal iratai
Bőnyi Evangélikus Egyházközség iratai
Bőnyi Evangélikus Egyházközség iratai
Államosítással és visszaigényléssel kapcsolatos iratok
Államosítással és visszaigényléssel kapcsolatos iratok
Lelkészi teológiai dolgozatok
Lelkészi teológiai dolgozatok
Téti Evangélikus Nőegylet iratanyaga
Téti Evangélikus Nőegylet iratanyaga
Téti gyülekezet történetét feldolgozó írások
Téti gyülekezet történetét feldolgozó írások
Kiemelt hagyatéki ügyek
Kiemelt hagyatéki ügyek
Orgonaépítésre vonatkozó iratok
Orgonaépítésre vonatkozó iratok
Téti evangélikus templom tatarozására vonatkozó iratok
Téti evangélikus templom tatarozására vonatkozó iratok
Gyülekezeti tisztújítások iratanyaga
Gyülekezeti tisztújítások iratanyaga
Tematikus irategyüttesek
Tematikus irategyüttesek
Lelkészi szolgálattal kapcsolatos adminisztrációs iratok
Lelkészi szolgálattal kapcsolatos adminisztrációs iratok
Segédkönyvek és kimutatások
Segédkönyvek és kimutatások
Téti Evangélikus Népiskola iratai
Téti Evangélikus Népiskola iratai
Másolati könyvek
Másolati könyvek
Gyülekezeti jegyzőkönyvek
Gyülekezeti jegyzőkönyvek
Jegyzőkönyvek
Jegyzőkönyvek
Pénzügyi iratok
Pénzügyi iratok
Hivatali levelezés
Hivatali levelezés
Vegyes iratok
Vegyes iratok
51-100 találat a 108 találat közül