108 találat látható

Levéltári leírás
altétel
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:

Collectanea Czázáriana

Cházár Andrásra vonatkozó és tőle származó kéziratok és nyomtatványok gyűjteménye. Eredeti, hitelesített és egykorú kéziratokkal, végrendeletekkel, nyomtatványokkal.

Közte:
Cházár András életrajza (1780-1813)
Katona Mihály által 1816-ban megjelent nyomtatott gyászbeszéd.

Egyetemes egyházi felügyelőktől érkezett iratok

Ehhez az altételhez tartozik a Taubner Károly igazgatótól származó hivatalos levelezés, amelyhez 2 oldalas, kézírásos jegyzék járul, 1835-1845. A jegyzék 40 számozott tételt tartalmaz, de ebből csak 21 levél található a csomóban.
Találhatók 1846-ból származó levelek 25-369-ig terjedő számozással, 16 db levél
1866-1874-ből a főfelügyelőtől származó levelek

Könyvtárjegyzék

 1. Egy 74 oldalas nyomtatott könyv (A5-ös)
  Címe: A Budapesti Ág. Ev. Főgimnázium Arany János Körének betűrendes könyvtárjegyzéke, 1913.
 2. Könyvtárjegyzék (gépelt), dátum: ?
 3. Könyvtárjegyzék (gépelt), dátum: 1949. I. 1.

Pályázatok

 1. Műfordítási verseny, 1929. (7 db pályázat)
 2. A háború utáni erdélyi irodalom (11 db pályázat)
 3. Az evangélikus egyház a Magyarországtól elszakított területeken Trianon után (3 db pályázat)

Segélyegylet

Füzetek osztályonként, számlák:

 1. 1893 – 1907
 2. 1935/1936
 3. 1936/1937
 4. 1937/1938
 5. 1938/1939
 6. 1939/1940
 7. 1940/1940
 8. 1941/1942
 9. 1942/1943

Tervezgetések a polgári továbbfejlesztésére

 1. V. osztály, felső osztály megnyitása
 2. Felsőbb leányiskola költségvetése
 3. Polgári iskolai tantervek: Aszód, Eperjes, Igló, Kassa, Késmárk, Modor, Rozsnyó
 4. Kereskedelmi iskola (tervezet)
 5. Leánykollégium
  • átszervezési kérvény és miniszteri engedély,
  • szervezeti szabályzat (módosítás)
  • a kollégium új épülete (számítások)
  • érettségi kérvény

1932/33. Gimnáziummá alakulás

A Veres Pálné Intézet szervezése

• Raffay püspök levelezése Rudnay Józsefné szül. Veres Szilárdával, 1920, 1923, 1924, 1925, 1926
• A Veres Pálné Intézet szervezeti szabályzata
• Tanterv
• Az intézet alapításának története

Levelezések, vegyes anyag

1919/20
• Mokry Eszter: „A lyceum továbbfejlesztése…” c. munka és vélemény, 1920.
• A Veres Pálné Leánynevelő Intézet munkaprogramja, 1920, kézirat
• Névsor: Az Országos Nőképző Egylet tagjául jelentkeztek, 1920 (?)
• Hajós Aranka bizonyítványa, 1917/18, Angolkisasszonyok Bp. és kérvény (1920)
• Tanári eskü, 1920.

1920/21
• Statisztikai jelentés

1921/22
• Tananyag: 1920/21, 1921/22
Tanmenetek
• Órarend
• Ismertető az intézetről (1 db nyomtatvány)

1923/24
• Órarend
• Hálaemléklap
• Kimutatások a tanárokról (1926, 1927, 1928)

Kiadványok és egyéb

• Az ezredéves ünnepély megtartása az iskolában (miniszteri rendelet – nyomtatvány) és püspöki leírat
• Férjhez mehet-e a tanárnő? (1910): kérvény és válasz
• Gyászjelentők: Scholtz Lajos polg. iskolai igazgató (1912), Scholtz Margit rajztanítónő (1917), Windt József polg. iskolai tanár (1917?)
• Leányiskolai értesítő, Bécs (1920?), német nyelvű nyomtatvány
• Dr. Bőhm Dezső: Új irány a leánynevelésben, 1922, nyomtatvány (A5-ös, 7 oldal) és 1 db kézzel írt fogalmazvány
• A Deák téri ev. polgári iskola értesítője 1925/26
• A Veres Pálné Leánynevelő Intézet értesítője 1925/26

1-50 találat a 108 találat közül